Bài viết khoa học sinh viên: No: S.01/2015 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh

Bài viết khoa học sinh viên: No: S.01/2015Tác giả:     Đặng Tuấn Vũ
Công bố:     05-2015

Để thúc đẩy hoạt động sinh viên làm nghiên cứu khoa học, Khoa Toán Kinh tế mở chuyên mục "Student Working paper series". Đây là chuỗi các bài viết Nghiên cứu khoa học độc lập được các bạn sinh viên tự thực hiện và gửi đăng. Các bài viết được hội đồng khoa học khoa kiểm duyệt và cho phép đăng trên chuyên trang về các bài viết nghiên cứu của khoa Toán Kinh tế.

Bài viết đầu tiên:

Tên bài: Đánh giá tác động của các yếu tố vĩ mô tới tăng trưởng kinh tế của các nước ASEAN và triển vọng AEC

Tác giả: Đặng Tuấn Vũ

Lớp: Toán Kinh tế - Khóa 53

 


File đính kèm: s01