Một phân tích về sự lựa chọn kinh tế sử dụng mô hình CS và PS | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh

Một phân tích về sự lựa chọn kinh tế sử dụng mô hình CS và PSTác giả:     TS. Cao Xuân Hòa - ThS. Thân Văn Đính
Công bố:     09-2016

File đính kèm: 2016-09-12-KT17 - Cao Xuân Hòa