No. 08/2015: Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhập | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh

No. 08/2015: Phản ứng trong hành vi tiết kiệm và cơ cấu chi tiêu hộ gia đình Việt Nam khi có sốc vĩ mô về thu nhậpTác giả:     Nguyễn Thị Minh, Đoàn Trọng Tuyến, Phạm Hương Huyền, Nguyễn Thị Thảo, Phạm Tiến Hải
Công bố:     07-2015

File đính kèm: n08