TỔNG HỢP BÀI WORKING PAPER 2015 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
Hình ảnh

TỔNG HỢP BÀI WORKING PAPER 2015Tác giả:     Ban Biên Tập
Công bố:     04-2015

 

NEU-MFE WORKING PAPERS

 

  • NEU – MFE Working Papers là chuỗi các nghiên cứu về các vấn đề phân tích định lượng trong Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng – Quản trị kinh doanh.
  • Chuỗi nghiên cứu này được biên tập bởi Ban biên tập thuộc Khoa Toán Kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân.
  • Ban Biên tập trân trọng mọi ý kiến đóng góp và bài viết về các chủ đề có liên quan. Bài viết và ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ: khoatoankinhte.neu@gmail.com.

 

CÁC BÀI NGHIÊN CỨU TRONG NĂM 2015

 

File đính kèm: wptkt

Bài cùng lĩnh vực