Các bản tin | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • no img
  • Actuary - Thành lập Ban chỉ đạo và Ban quản lý chương trình
  • Khai trương Văn phòng khoa mới
  • Phân công Chuẩn bị Hội khoa 50 năm
  • Họp lớp lần đầu Khóa 60 (15+16.8.2018)
  • [MFE-SC] Trao bằng Tốt nghiệp - 21.7.2018