Các lịch giảng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  [TKT+TTC] Trông thi: Tháng 12/2017 + 1/2018

  Cập nhật cán bộ trông thi (4.12)

   

  LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2016-2017

  THỜI GIAN: Từ 8/6/2017 đến 30/5/2017

   

  Các thầy cô khi đã phân công đề nghị không nhờ người ngoài Khoa.
  Các trường hợp thay đổi thông báo cho Hải và phải cập nhật trên danh sách này.

  Đến trước thời gian thi 15 phút

  Thời gian thi: Ca 1: 7h00; Ca 2: 9h00; Ca 3: 13h00; Ca4: 15h00

  Thời gian chấm thi: 7 ngày làm việc

   

  Ngày thi Ca K Lớp Tập trung Trông thi In đề Trả điểm
  13/12 2 57 TK NCh 1 D-302 Trang TKT, P.Minh S12.12
  Thế
  22/12/17
  15/12 1 58 10 lớp XSTK (6 to 8 nhỏ)
  B100
  [Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Tú, Trang TKT, Trang TTC, Trung, Ánh, T.Phi, T.Hoa, P.Minh + 20 S14.12
  Hải
  26/12/17
  15/12 2 58 10 lớp XSTK (6 to 8 nhỏ)
  B100
  Như ca 1 S14.12
  Hải
  26/12/17
  15/12 3 58 7 lớp XSTK (5 to 4 nhỏ)
  B100
  [Hải] Tâm, Huyền, Hưng, Nga, Trang TTC, Trung, T.Hòa, T.Phi, Thao, Duong, P.Minh + 14 C14.12
  Hải
  26/12/17
  15/12 4 58 8 lớp XSTK (6 to 4 nhỏ)
  B100
  Như ca 3, (+ 2 mời) C14.12
  Hải
  26/12/17
  16/12 1 58 8 lớp XSTK (6 to 5 nhỏ)
  B-100
  [Hải] Tâm, Huyền, Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Tú, Trung, Ánh, P.Minh + 17 S15.12
  Hải
  26/12/17
  16/12 2 57 8 lớp XSTK (6 to 5 nhỏ)
  B-100
  Như ca 1 S15.12
  Hải
  26/12/17
  16/12 3 58 7 lớp XSTK (3 to 9 nhỏ)
  B-100
  [Hải] Hoàng, Dương, Hưng, Long, Nhật, Thảo, Trang TKT, Trang TTC, T.Phi, T.Hòa, Nga, P.Minh S15.12
  Hải
  26/12/17
  16/12 4 58 7 lớp XSTK (3 to 9 nhỏ)
  B-100
  Như ca 3 S15.12
  Hải
  26/12/17
  20/12 2 57 Mô phỏng B103 Thắm+P.Minh S19.12
  Thắm
  29/12/17
  20/12 3 56 KTL2-2 D-502 Hải, Phương C19.12
  Phương
  29/12/17
  20/12 4 57 KTL2-1 D-502 Hải, Phương C19.12
  Hải
  29/12/17
  22/12 3 56 ChTG 1, 2 D-501, 503 Thành, Liên C21.12
  C.Minh
  03/01/18
  23/12 3 57 Dgia 1 D502 Thắm, Trang TTC

  S22.12

  C.Thắm

  03/01/18
  25/12 4 56 PTKTh C-304 Nga, Trung TTC

  C22.12

  C.Nga

  04/01/18
  28/12 3 58 MH I/O C-101 Ngọc, Liên C27.12
  Ngọc
  09/01/18
  28/12 4 57 TKNCh 2 C-101 Trang, P.Minh, Tú C27.12
  T.Thứ
  09/01/18
  30/12 4 58 TUH 1, 2 D-402, 403 Thảo, Tú, Thắm, Liên S29.12
  Thảo
  10/01/18
  02/01 4 57 KTL II 1,2  B101, 106 Phương, Ngọc, Liên, Trang TKT, Trang TTC + 2 C29.12
  C.Minh
  11/01/18
  04/01 3   4 lớp XSTK-CLC 8 nhỏ:
  D2-100
  T.Hòa, Thảo, Nga, Hưng, Tâm Huyền, Ngọc, Liên + 8 S03.01
  Hải
   
  04/01 4   3 lớp XSKT-CLC 6 nhỏ:  Như ca 3, bớt 2 Hải  
  05/01 2 58 CSTTC  D-201, 202 C.Thủy, Trung TTC, Liên, P.Minh

  S04.01

  C.Thủy

  16/01/18
  06/01 2 57 5 lớp KTL1 (4 to, 2 nhỏ)
  B-100
  Tú, Nhật, Trang TKT, Trang TTC, Nga, Liên P.Minh + 9 S05.01
  Hải
  16/01/18
  08/01 2 57 LTMH 1, 2 D-201>204 Hải, Phương, Ngọc, Thảo, Ánh + 4 C05.01
  Hải
  17/01/18
  09/01 1 57 3 lớp MH 2 to 2 nhỏ: 
  B-100
  Phương, Đức, T.Phi, T.Hòa + 6 S08.01
  Phương
  18/01/18
  09/01 2 57 4 lớp MH 2 to 3 nhỏ
  B-100
  Như ca 1, + P.Minh + 1  S08.01
  Đức
  18/01/18
  09/01 3 58 TkToan 1, 2 B-205, 206, 306 Hải, Ngọc, Dương,  C08.01
  Hải
  18/01/18

   

   

   

 • [TKT] TC+B2+LT (2019)
 • Cao học: KTL UD + Chuyên ngành
 • [TKT] TC+B2+LT (2018)
 • [TKT+TTC] Chính quy T8 - T12/2018
 • [TKT+TTC] Trông thi tháng 5+6 / 2018