Các thông báo | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img
 • no img

  Lịch tuần Khoa, thời gian từ 13/6/2016 đến ngày 19/6/2016

  Thứ 2: 16h, họp bàn về tổ chức Lễ chào mừng 60 năm thành lập Trường và 48 năm thành lập Khoa, tại VP Khoa. Mời: LĐ Khoa, T. Dong, T. Thứ, T. Hòa, T. Tuấn, Trưởng phó bộ môn, T. Hoàng, C. Trang, T. Thành.

  Thứ 4: 8h30, họp về chuẩn đầu ra, tại G2N10. Mời: cô N.Minh

  Thứ 5: 9h, Tọa đàm khoa học với chủ đề: “Nâng cao chất lượng công tác phản biện của tạp chí Kinh tế và Phát triển”, tại G2N10. Mời: cô N. Minh

  Văn phòng Khoa

 • Hướng dẫn giảng dạy-học tập học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (2018)
 • V/v: Sử dụng email @neu.edu.vn và Outlook
  Thời hạn 20.8.18
 • Lịch tuần Khoa, từ 16/7 đến 21/7/2018
 • [TKT] Giảng kỳ hè 2018 (9/7 đến 12/8)
 • Lịch tuần khoa, từ 23/4/2018 đến 28/4/2018
  Lịch nghỉ giỗ Tổ, nghỉ lễ