Dữ liệu - phần mềm | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  Phần mềm thực hành

  MỘT SỐ PHẦN MỀM, MODULE CHUYÊN DỤNG

  EVIEWS4_2013 + Hướng dẫn thực hành: LINK 1, LINK 2

  (Đã bao gồm dữ liệu trong Giáo trình Kinh tế lượng xuất bản 2013)

  HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS: LINK 1, LINK 2

   

  DỮ LIỆU HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

  Đi kèm Giáo trình (xuất bản 2015): TẠI ĐÂY

   

  TÀI LIỆU - SỐ LIỆU KHÁC

  Hướng dẫn Eviews bậc Cao học (2014): TẠI ĐÂY

  Số liệu bổ sung (cho Cao học – 2014): DATA_CH2014

  Số liệu sách hướng dẫn Eviews (2011) DATA_EV6 , Link2.

  STATA8 : không yêu cầu cài đặt, phần mềm có thể lấy TẠI ĐÂY

  MICROFIT4 : yêu cầu cài đặt, phần mềm có thể lấy TẠI ĐÂY

   

  MICROSOFT EXCEL
  Sử dụng công cụ Data Analysis & MegaStat

  Data Analysis: sử dụng cho một số thống kê cơ bản
  (1) Nếu trong Tools có Data Analysis thì có thể sử dụng
  (2) Khi chưa có, chọn Tools > Add-Ins > Chọn Analysis Toolpak và Analysis Toolpak – VBA
  (3) Nếu trong Add-Ins không thấy lựa chọn, ấn nút Browse để tìm trong Add-Ins
  (4) Trường hợp không thể tìm thấy file cần thiết cho Add-Ins:
  (4.1) Down load và giải nén 4 file: ANALYS32, ATPVBAEN, FUNCRES, PROCDB trong link TẠI ĐÂY
  (4.2) Copy 4 file đó vào: C:Program FilesMicrosoft OfficeOFFICE11LibraryAnalysis. Hoặc chỉ copy những file còn thiếu
  (4.3) Quay lại thao tác (2)
   
  MegaStat: sử dụng cho một số thống kê bổ sung cho Excel
  Cho Excel 2003 TẠI ĐÂY; cho Excel 2007 TẠI ĐÂY