ISFA khóa 1 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  ISFA khóa 1 - Sơ kết giai đoạn 1

  Chương trình liên kết đào tạo Đại học Lyon 1 và Đại hoc Kinh tế Quốc dân
  Chuyên ngành Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary)
  Khóa 1

  Tuyển sinh: tháng 9 năm 2007
  Kết thúc thời gian học tại Việt Nam: tháng 6 năm 2009
  Kết thúc thời gian học tại Cộng hòa Pháp: tháng 12 năm 2010

  Khóa 1 có 9 học viên, kết thúc thời gian học tại Việt Nam, kết quả học tập:

  1. Ngô Minh Thanh - bằng Giỏi
  2. Phạm Thị Hồng Thắm - bằng Giỏi
  3. Trang Thu Hương - bằng Giỏi
  4. Lê Văn Đạt - bằng Giỏi
  5. Phạm Đỗ Quyên - bằng Khá
  6. Khúc Hoàng Tuyết Hương - bằng Khá
  7. Nguyễn Xuân Huy - bằng Khá
  8. Đinh Xuân Hải - bằng Khá
  9. Nguyễn Đoàn Tùng - bằng Khá

  Tám học viên tiếp tục giai đoạn 2 đào tạo tại Lyon, Cộng hòa Pháp, bắt đầu vào ngày 14/9/2009.
  Riêng học viên Đinh Xuân Hải chuyển sang du học tại Anh quốc.

  Một vài hình ảnh

  Lễ khai giảng

  TS. Nguyễn Quang Dong, Giám đốc dự án phát biểu

  alt

  Đại sứ Pháp tại Việt Nam, ông Jean-François Girault phát biểu

  alt

  Các học viên khóa 1 và các quý khách

  alt

  Lễ trao bằng Cử nhân khóa 1

  alt

  alt

 • ISFA khóa 1 - Kết thúc giai đoạn 1
 • ISFA khóa 1 - Lễ khai giảng (12 / 12 /2007)