Nghiên cứu khoa học | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • Ra mắt nhóm nghiên cứu QUANT CORE
  • Thông báo workshop về Xác suất và Thống kê trong Kinh tế lượng
  • Mục lục Kỷ yếu 2013
  • Hội thảo khoa học quốc gia 11/5/2013
  • Nghiên cứu khoa học BM Toán kinh tế 2012