Nghiên cứu sinh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img

  Danh sách nghiên cứu sinh ngành Toán kinh tế

  (Điều khiển học kinh tế)

  DANH SÁCH NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH ĐIỀU KHIỂN HỌC (TOÁN KINH TẾ)

   

  Khóa
  Năm
  Thông tin Nghiên cứu sinh Ghi chú 
   
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn:
  Đơn vị công tác:
   
    NGUYỄN THỊ THẢO (1980)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn:
  Đơn vị công tác:
   
  K38
  2017
  ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG (1990)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn:
  Đơn vị công tác: BM Toán tài chính, ĐH Kinh tế quốc dân
   
  K38
  2017
  ĐOÀN TRỌNG TUYẾN (1982)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn:
  Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân
   
  K38
  2017
  BÙI QUỐC HOÀN (1980)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn:
  Đơn vị công tác: BM Toán cơ bản, ĐH Kinh tế quốc dân
   
  K38
  2017
  NGUYỄN THỊ YẾN (1983)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: TS. Hoàng Đức Mạnh, TS. Lê Đức Khánh
  Đơn vị công tác: Đại học Ngân hàng - TP.HCM
   
  K38
  2017
  VŨ THỊ HUYỀN TRANG (1981)
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: Đại học Thương mại
   
  K38
  2017
  KIỀU NGUYỆT KIM (1979)
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: 
  Đơn vị công tác: Đại học Công nghiệp
   
  K37
  2016
  TRẦN THỊ HÀ (1985)

  Bảo vệ luận án:

  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
  Đơn vị công tác: Viện Kinh tế chính trị Thế giới
   
  K37
  2016
  PHẠM NGỌC TOÀN (1983)
  ngoctoan.tkt@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Thế Anh
  Đơn vị công tác: Viện khoa học lao động xã hội
   
  K37
  2016
  LÊ THỊ QUỲNH NHUNG (1981)
  nhunglq@hvnh.edu.vn
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, TS. Tống Thành Trung 
  Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng
   
  K37
  2016
  LÊ THỊ ANH (1979)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân
   
  K37
  2016
  VŨ THỊ BÍCH NGỌC (1979)

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
  Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế - ĐH Kinh tế quốc dân​
   
  K37
  2016
  TRIỆU TẤT ĐẠT (1985)
  dattt@hcmup.edu.vn 
  Bảo vệ luận án: 
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Đơn vị công tác: Trường ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh
   
  K37
  2016
  THÂN VĂN ĐÍNH (1982)
  vandinhcvn@yahoo.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: Trường CĐ Sư phạm Bình Phước
   
       
   
   
   
   

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: 
  Đơn vị công tác: 
   
  K35
  2014
  PHẠM ANH TUẤN (1983)
  tuan.pa83@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án: 
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: Học viện Quân Y
   
   K35
  2014


  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: 
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  LÂM VĂN SƠN

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Cao Xuân Hòa
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  LÊ THÁI SƠN
  lethaison2009@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Khoa Toán ứng dụng, ĐH Sài Gòn
   
   K35
  2014
  LÊ THỊ THU HƯƠNG

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  NGUYỄN VĂN

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  PHAN PHƯỚC LONG

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  NGUYỄN ANH DŨNG

  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Quang Dong
  Đơn vị công tác: 
   
   K35
  2014
  PHÙNG MINH ĐỨC
  phungminhduc79@gmail.com 
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế
   
   K35
  2014
  PHẠM THỊ HỒNG THẮM
  hongthampham.isfa@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: 
  Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế quốc dân
   
   K34
  2013
  TRẦN THỊ KHÁNH LINH
  tranklinh2005@gmail.com
  Không tiếp tục
   
   K34
  2013
  NGUYỄN THU THỦY
  ntthuy11@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Văn Quý
  Đơn vị công tác: Học viện Tài chính
   
   K34
  2013
  NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
  cuongncsnghean37@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế – kỹ thuật Nghệ An
   
   K34
  2013
  ĐÀO HOÀNG DŨNG
  daohoangdung@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: HV Ngân Hàng
   
  K34
  2013
  PHAN VĂN CƯƠNG  
  cuongvdt@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS. Ngô Văn Thứ
  Đơn vị công tác: Phòng NC Chính sách kinh tế, Viện Dân tộc
   
  K34
  2013
  LÊ ANH ĐỨC   1982
  anhducleneu@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong
  Đơn vị công tác: ĐH Kinh tế quốc dân
   
  K34
  2013
  BÙI DƯƠNG HẢI   1976
  haibd@neu.edu.vn
  Bảo vệ luận án
  Tên luận án
  Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác:
   
  K33
  2012
  PHẠM NGỌC HƯNG    1975
  pnhung75@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
  K33
  2012
  VŨ THỊ THU HƯƠNG    1974
  vuhuongedu@yahoo.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Khoa Tin học thương mại, ĐH Thương mại
   
  K33
  2012
  HOÀNG THANH NGHỊ      1981
  hoangthanhnghi_cdb@yahoo.com.vn
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: Khoa cơ bản, Cao đẳng Kinh tế kĩ thuật Điện Biên
   
  K33
  2012
  MAI THỊ THU     1983 (đã chuyển không học tiếp)
  maithuh@gmail.com
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Trung tâm phân tích và dự báo nhu cầu đào tạo nhân lực, Viện khoa học giáo dục
   
  K32
  2011
  ĐẶNG HUY NGÂN       1979
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: GS. Nguyễn Quang Dong
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
  K32
  2011
  TRẦN CHUNG THỦY     1974
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án
  Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
  K32
  2011
  NGUYỄN TẤT HIỂN
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
  Khoa Toán ĐH Sài Gòn
   
  K32
  2011
  PHẠM THỊ LỆ MỸ
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, PGS. Trần Hùng Thao
  Đơn vị công tác: Trường Khoa học, ĐH Huế
   
  K32
  2011
  NGUYỄN NGỌC QUỲNH
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS. Nguyễn Cao Văn, PGS. Phạm Văn Khoa (Viện 103)
  Đơn vị công tác: Đại học Tuệ Tĩnh
   
  K31
  2010
  LÊ MINH HẢI
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án
  Hướng dẫn: GS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: Khoa Kỹ thuật Công nghệ, ĐH Quang Trung, Bình Định
   
  K31
  2010
  LÊ ĐỨC HOÀNG    1979
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
  K31
  2010
     
  K31
  2010
  HOÀNG BÍCH PHƯƠNG     1980
  Bảo vệ luận án:
  Tên luận án
  Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Minh
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
  K31
  2010
     
  K30
  2009
  VŨ THỊ QUỲNH ANH     1975
  Bảo vệ luận án
  Tên luận án:
  Hướng dẫn: PGS. Ngô Văn Thứ
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
       
    NGUYỄN THỊ CẨM VÂN      1980
  NCS khóa 31 - 2010
  Bảo vệ luận án: 7.2.2015
  Luận án:
  Các mô hình phân tích sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
    HỒ ĐẮC NGHĨA    1970
  NCS khóa 31 - 2010
  Bảo vệ luận án: 9.1.2015
  Luận án:
  Mô hình phân tích mối quan hệ của FDI và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
  Hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Thứ
  Đơn vị công tác: ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh
   
    HOÀNG ĐỨC MẠNH      1981
  NCS khóa 30 - 2009
  Bảo vệ luận án: 12.9.2014
  Luận án: Một số mô hình đo lường rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
  Chuyên ngành: Kinh tế học (Điều khiển học kinh tế)
  Mã số: 62 31 01 01
  Hướng dẫn: TS. Trần Trọng Nguyên, TS. Nguyễn Mạnh Thế
  Đơn vị công tác: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐHKTQD
   
    NGUYỄN MINH HẢI     1979
  NCS khóa 30 (2009)
  Bảo vệ luận án: 8.3.2014
  Luận án: Mô hình chuỗi thời gian phi tuyến (STAR) trong phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô ở Việt Nam
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh
  Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn
   
    VŨ THỊ MINH LUẬN
  NCS khóa 26 (2005)
  Bảo vệ luận án: 14.6.2010
  Luận án:
  Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Tôn Tích Quý
  Đơn vị công tác: Nhà xuất bản Khoa học & Kỹ thuật
   
    NGUYỄN TRỌNG HÒA
  Bảo vệ luận án: 23.12.2009
  Luận án:
  Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong nền kinh tế chuyển đổi
  Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Đào Quang Thông
  Đơn vị công tác: Bộ môn Phân tích chính sách, Học viện Tài chính
   
    VƯƠNG THẢO BÌNH
  Bảo vệ luận án: 23.12.2009
  Luận án:
  Tiếp cận và phân tích động thái giá cả - lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế
  Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, PGS.TS. Hoàng Yến
  Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản, ĐH Ngoại thương
   
    BÙI DUY PHÚ
  Bảo vệ luận án: 21.3.2009
  Luận án:
  Phân tích định lượng về tác động của chính sách tiền tệ tới một số nhân tố vĩ mô của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới
  Hướng dẫn: GS.TS. Nguyễn Khắc Minh, TS. Hà Huy Toàn
  Đơn vị công tác: Học viện Ngân hàng
   
    NGUYỄN DUY THỤC
  Bảo vệ luận án: 25.10.2007
  Tên luận án:
  Mô hình tăng trưởng kinh tế địa phương và áp dụng cho tỉnh Bình Định
  Hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Trần Thái Ninh
  Đơn vị công tác: Đại học Quy Nhơn
   
    NGÔ VĂN THỨ
  NCS khóa 21 - 2002
  Bảo vệ luận án: 28.8.2007
  Tên luận án:
  Hệ thống mô hình đánh giá sự phù hợp của quá trình phát triển dân số ở Việt Nam
  Hướng dẫn: PGS. Hoàng Đình Tuấn, TS. Nguyễn Thế Hệ
  Đơn vị công tác: Khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD
   
    NGUYỄN THỊ HẢI VÂN
  Bảo vệ luận án: 1997
  Tên luận án:
  Mô hình lồng ghép dân số vào chương trình phát triển nguồn lao động ở Việt Nam
  Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Văn Thiều
  Đơn vị công tác: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
   
    DOÃN MẬU DIỆP
  Bảo vệ luận án: 1995
  Tên luận án: Mô hình hoá toán học một số quá trình dân số và quan hệ Dân số– Kinh tế
  Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Đình Cử
  Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
   
    CAO NGỌC CHÂU
  Bảo vệ luận án: 1994
  Tên luận án: Hoàn thiện một số phương pháp dự báo nhu cầu vận tải và ứng dụng trong vận tải hành khách
  Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Thế Hệ
  Đơn vị công tác: Bộ Giao thông vận tải
   
    CAO XUÂN HÒA
  Bảo vệ luận án: 1994
  Tên luận án:
  Vận dụng phương pháp phân tích hệ thống và mô hình hoá và nghiên cứu cơ chế kinh tế
  Hướng dẫn: GS.TSKH. Vũ Thiếu, TS. Nguyễn Đức Vỵ
  Đơn vị công tác: Trường ĐH Thương mại
   
    HOÀNG ĐÌNH TUẤN
  Bảo vệ luận án: 1994
  Tên luận án: Phân tích hoạt động của nền kinh tế thị trường và tác động điều tiết của thuế
  Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh
  Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
   
    NGUYỄN KHẮC MINH
  Bảo vệ luận án: 1990
  Tên luận án:
  Về một số phương pháp phân tích chuyên môn hoá sản xuất và phát triển kinh tế vùng
  Hướng dẫn: GS.TS. Trần Túc, TS. Nguyễn Văn Sinh
  Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
   
    VŨ VĂN THIẾU
  Bảo vệ luận án: 1979
  Tên luận án:
  Về một số phương pháp giải quy hoạch cỡ lớn và ứng dụng trong điều khiển kinh tế
  Hướng dẫn: TS. Trần Túc
  Đơn vị công tác: Trường ĐH Kinh tế quốc dân
   
    NGUYỄN VĂN THIỀU
  Bảo vệ luận án: 1979
  Tên luận án:
  Phương pháp giải một số bài toán phát triển và phân bố sản xuất ngành và ứng dụng
  Hướng dẫn: TS. Trần Túc
  Đơn vị công tác: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội