Nhóm QUANT CORE | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 no-image

  Giới thiệu về nhóm Quant Core

  I – Giới thiệu chung về nhóm CORE

  Nhóm QUANT CORE được thành lập trực thuộc khoa Toán Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân với mục tiêu phát triển các nghiên cứu đnh lượng lý thuyết và ứng dụng trong Kinh tế - Xã hội và Tài chính. Bên cạnh đó, nhóm cũng đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ đào tạo nhân lực phân tích đnh lượng chuyên sâu phục vụ cho nhu cầu đặc biệt từ các đi tác như ngân hàng, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp,…

   

  Ngoài chức năng nghiên cu, nhóm QUANT CORE cũng đảm nhận vai trò hỗ trợ tư vn cho các đề tài, dự án của Trung tâm xử lý dữ liệu Kinh tế Xã hội và Dự báo - Khoa Toán Kinh tế. Với đội ngũ nhân lực có tinh thần trách nhiệm cao, chuyên môn không ngừng cập nhật theo sự phát triển của thế giới, nhóm hướng tới mục tiêu mang lại những nghiên cứu, tư vấn có giá trị cao, được sự tin tưởng từ các đơn vị hợp tác và khẳng định vai trò của ngành Toán ứng dụng trong sự phát triển của hệ thống Kinh tế - Xã hội và Tài chính.

   

  Nhóm được thành lập và hoạt động thử nghiệm từ năm 2014 và chính thức hoạt động từ tháng 8 năm 2015. Chiến lược trung và dài hạn của nhóm là trở thành địa chỉ tin cậy trong nghiên cứu, hỗ trợ đào to theo chuyên đề ứng dụng, tư vấn tích cực và hiệu quả cho các ngân hàng, các tổ chức kinh tế và các doanh nghiệp cũng như góp phn đưa ra các phân tích mang tính gợi ý trong phát triển Kinh tế Xã hội.

   

  II – Mục tiêu cụ thể

  Các hoạt động của nhóm hướng tới các mục tiêu cụ thể như sau:

  • *  Trở thành đơn vị với chất lượng chuyên môn vững chắc trong các lĩnh vực toán ứng dụng và phân tích đnh lượng.
  • *  Phát triển và phổ biến các phương pháp phân tích đnh lượng hiện đại trên thế giới ra các lĩnh vực Kinh tế Xã hội và Tài chính.
  • *  Hỗ trợ đào tạo nhân lực chất lượng cao theo nhu cầu thực tế, phù hợp với sự phát triển của thế giới và nhu cầu từ trong nước
  • *  Trở thành đơn vị cung cấp các dịch vụ tư vấn, phân tích và dự báo có uy tín và độ tin cậy cao, phong cách làm việc chuyên nghiệp và hiện đại.

  III – Nhiệm vụ và các hoạt động

  Hoạt động của nhóm, dưới vai trò là một đơn vị nghiên cứu trực thuộc khoa Toán Kinh tế  và đơn vị hỗ trợ cho Trung tâm xử lý dữ liệu Kinh tế - Xã hội và Dự báo - Đại học Kinh tế Quốc dân, hướng tới các tổ hợp công việc cụ thể như sau:

  1. Mảng hỗ trợ đào tạo

  • *  Hỗ trợớng dẫn kĩ năng và phương pháp phân tích đnh lượng theo nhóm nội dung ứng dụng trực tiếp cho các ngân hàng, tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp và các đối tác khác.
  • *  Đào tạo nhóm nhân lực CORE chuyên sâu từ sinh viên phù hợp với yêu cầu về nghiên cứu đnh lưng, có kĩ năng và kiến thức chuyên sâu đ đáp ứng ngay nhu cầu làm việc tại tổ chức tài chính, viện nghiên cứu, các doanh nghiệp,..
  1. Mảng nghiên cứu

  • *  Xây dựng cơ sở dữ liệu nghiên cứu Kinh tế - Xã hội và Tài chính.
  • *  Hệ thống và cập nhất liên tục các kiến thức đnh lượng và ứng dụng trong các lĩnh vực Kinh tế cụ thể.
  • *  Đưa ra các bản tin Kinh tế có tính cập nhật
  • *  Cung cấp các bài nghiên cứu định kỳ.
  • *  Tiến hành các nghiên cứu khoa học ở các cấp khác nhau.
  • *  Thực hiện các đề tài, dự án về phân tích, đánh giá, dự báo trong Kinh tế - Xã hội và Tài chính.
  • *  Hỗ trợ các nghiên cứu khác về phân tích đnh lượng.
  • *  Tổ chức các hội thảo định kỳ về ứng dụng các phương pháp đnh lượng trong phân tích và dự báo Kinh tế.
  1. Mảng tư vấn

  • *  Tư vấn cho các ngân hàng, các tổ chức tài chính trong việc phân tích thị trường, quản trị rủi ro và các phân tích đnh lượng cụ thể khác
  • *  Tư vấn về các hoạt đng đu tư, quản trị tài chính, chứng khoán, bảo hiểm, định giá, bất động sản,…
  • *  Tư vấn chính sách kinh tế cho các đơn vị nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp.
  • *  Tiến hành xây dựng mô hình, đưa ra các phân tích và dự báo theo nhu cầu về các lĩnh vực kinh tế - Xã hội.

  IV - Ban điều hành và thành viên

  BAN ĐIỀU HÀNH:

  • *  ThS. Vũ Duy Thành, Trưởng nhóm, phụ trách các mảng Kinh tếợng ứng dụng trong Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Tài chính vĩ mô, Kinh tế phát triển, Kinh tế môi trường.
  • *  TS. Hoàng Đức Mạnh, Trưởng Bộ môn Toán tài chính - Đại học Kinh tế Quốc dân, phụ trách mảng Phân tích đnh lượng trong tài chính và Quản trị rủi ro.
  • *  ThS. Bùi Dương Hi, Phó Trưởng Bộ môn Toán Kinh tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, phụ trách mảng Kinh tếợng ứng dụng, Mô hình hóa kinh tế, Thống kê Kinh tế - Xã hội
  • *  ThS. Bùi Quốc Hoàn, Phó Trưởng Bộ môn Toán cơ bn - Đại học Kinh tế Quốc dân, phụ trách mảng Cơ sở Toán Kinh tế, Toán ứng dụng trong Kinh tế, mô hình hóa Kinh tế.

  THÀNH VIÊN THƯỜNG TRỰC

  • *  ThS. Đinh Thị Hồng Thêu, phụ trách mảng phân tích đnh lượng trong tài chính và Tài chính vĩ mô.
  • *  ThS. Nguyễn Thị Thu Trang, phụ trách mảng phân tích đnh lượng trong tài chính, Tài chính vĩ mô, Tài chính vi mô và Kinh tế vĩ mô
  • *  ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang, phụ trách mảng Thống kê ứng dụng, Kinh tếợng vi mô, Các vấn đề Kinh tế Xã hội, Kinh tế Quốc tế
  • *  ThS. Nguyễn Hải Dương, phụ trách mảng Thống kê kinh tế, Kinh tế vi mô, Kinh tế Xã hội, Dân số và các vấn đề xã hội, Lý thuyết trò chơi.

  THÀNH VIÊN KHÔNG THƯỜNG TRỰC

  • *  Các giảng viên công tác tại Khoa Toán Kinh tế - Đại học Kinh tế - Quốc dân
  • *  Các thành viên tham gia hỗ trợ từ các đơn vị khác