Sách | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • Danh mục sách Tiếng Anh
  • Giáo trình: Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (2012)
  • Giáo trình: Toán cao cấp cho các nhà kinh tế (2012)
  • Giáo trình: Kinh tế lượng (2012)
  • Mô hình toán ứng dụng (2005)