Sinh viên đại học | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img

  Danh sách các lớp Đại học

  Từ 1968

  DANH SÁCH CÁC LỚP SINH VIÊN

  Chuyên ngành Từ năm - đến năm Khóa tương ứng
  Toán kinh tế 1968 - nay K10 
  Xử lý TT Kinh tế 1972 - 1978 K14 - K20
  Tin học kinh tế 1991 - 1999 K33 - K41
  Toán tài chính 2002 - nay K44
  Actuary - ISFA 2007 - nay K1
  Actuary - NEU 2018 - nay K60

  Chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế, gọi tắt Máy tính, sau đổi tên là Tin học kinh tế cho đến khi tách khoa Tin học kinh tế (2000)

   

  Khóa
  KTQD

  Nhập
  học

  Toán
  kinh tế
  (TKT)
  Toán
  tài chính
  (TTC)
  (Tin học KT - XLTTKT) Actuary
  ISFA
  Actuary
  NEU
  Data Science in Econ & Bus
  61 2019            
  60 2018 TKT 60 TTC 60     Actuary 60  
  59 2017 TKT 59 TTC 59   ISFA 6    
  58 2016 TKT 58 TTC 58        
  57 2015 TKT 57 TTC 57   ISFA 5    
  56 2014 TKT 56 TTC 56        
  55 2013 TKT 55 TTC 55   ISFA 4    
  54 2012 TKT 54 TTC 54        
  53 2011 TKT 53 TTC 53   ISFA 3    
  52 2010 TKT 52 TTC 52A
  TTC 52B
         
  51 2009 TKT 51 TTC 51   ISFA 2    
  50 2008 TKT 50 TTC 50        
  49 2007 TKT 49 TTC 49   ISFA 1    
  48 2006 TKT 48 TTC 48        
  47 2005 TKT 47 TTC 47        
  46 2004 TKT 46 TTC 46        
  45 2003   TTC 45        
  44 2002   TTC 44        
  43 2001 TKT 43          
  42 2000 TKT 42          
  41 1999 TKT 41   THKT 41      
  40 1998 TKT 40   THKT 40      
  39 1997 TKT 39
  (KTL 39)
    THKT 39A
  THKT 39B
       
  38 1996 TKT 38
  (KTL 38)
    THKT 38      
  37 1995 TKT 37
  (KTL 37)
    THKT 37      
  36 1994 TKT 36
  (KTL 36)
    THKT 36      
  35 1993 TKT 35
  (KTL 35)
    THKT 35      
  34 1992 TKT 34
  (KTL 34)
    THKT 34      
  33 1991 TKT 33   THKT 33      
  32 1990 TKT 32          
  31 1989 TKT 31          
  30 1988 TKT 30          
  29 1987 TKT 29          
  28 1986 TKT 28          
  27 1985 TKT 27          
  26 1984 TKT 26          
  25 1983            
  24 1982 TKT 24          
  23 1981 TKT 23          
  22 1980 TKT 22          
  21 1979 TKT 21          
  20 1978 TKT 20   MT 20      
  19 1977 TKT 19   MT 19      
  18 1976 TKT 18   MT 18      
  17 1975 TKT 17   MT 17      
  16 1974 TKT 16   MT 16      
  15 1973 TKT 15   MT 15      
  14 1972     MT 14      
  13 1971 TKT 13          
  12 1970 TKT 12          
  11 1969 TKT 11          
  10 1968 TKT 10          

   

 • K60 - Actuary
 • K59 - Toán kinh tế
  (2017 - 2021)
 • K59 - Toán tài chính
  (2017 - 2021)
 • K58 - Toán kinh tế
  (2016 - 2020)
 • K58 - Toán tài chính
  (2016 - 2020)