Tuyển sinh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 no-image

  Thông tin tuyển sinh

  Khoa Toán kinh tế đào tạo ngành Toán kinh tế, với hai chuyên ngành Toán kinh tế, Toán tài chính, và chương trình Actuary.

  Đồng thời Khoa cũng là nơi trực tiếp tuyển sinh và quản lý chương trình Đào tạo Cử nhân - Thạc sỹ Actuary liên kết của ĐH KTQD và ĐH Lyon 1 - Pháp

   

  NGÀNH TOÁN KINH TẾ

  Mã tuyển sinh: 7310107   

  Khối tuyển sinh: A00, A01, D01, D07

   

  Điểm chuẩn:

  - Năm 2015: 23,25

  - Năm 2016: 20,64

  - Năm 2017: 23,25

   

  Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018: 

  - Chuyên ngành Toán kinh tế + Toán tài chính: 130

  - Chương trình Actuary: 40

   

   

   

  Bachelor of
  Actuary
  In English
  Chương trình Cử nhân Actuary bằng tiếng Anh (từ 2018)
  - Giới thiệu về chương trình
  - Đề cương chương trình
  - Sơ đồ học phần chuyên ngành
  Bachelor of
  Mathematical Economics
  Cử nhân Chuyên ngành Toán kinh tế:
  - Giới thiệu về chuyên ngành
  - Đề cương chương trình
  - Sơ đồ học phần chuyên ngành
  Bachelor of
  Mathematical Finance
  Cử nhân Chuyên ngành Toán tài chính:
  - Giới thiệu về chuyên ngành
  - Đề cương chương trình
  - Sơ đồ học phần chuyên ngành
  Bachelor - Master of
  Actuary
  Chương trình Cử nhân - Thạc sỹ Actuary liên kết với ĐH Lyon 1 - Pháp
  - (Tuyển sinh 2019)
  - Giới thiệu về chương trình

   

   

   

 • [MFE-SC] Ngày hội tư vấn tuyển sinh – hướng nghiệp (14.7.2018)