Đào tạo ngắn hạn | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img

Các khóa học đã hoàn thành

  Array
  (
    [0] => Array
      (
        [Post] => Array
          (
            [id] => 365
            [prefix_id] => 0
            [user_id] => 5
            [title] => Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3
            [slug] => ket-thuc-lop-dao-tao-ngan-han-module-3
            [description] => 
            [content] => 

  Sau ba tuần học, lớp đào tạo ngắn hạn Module 3 về Kinh tế lượng phân tích chuỗi thời gian đã hoàn thành và nhận chứng chỉ.

  [thumbnail] => [featured_post] => 0 [show_index] => 0 [show_content] => 0 [created] => 1422633600 [view_count] => 1311 [order] => [date_start] => 1422633600 [date_end] => 2147443200 [status] => 1 [type_post] => 0 [type_course] => 1 ) [User] => Array ( [id] => 5 [group_id] => 1 [username] => haibd [password] => 262669034958d94c1ecfd7145f42ea4c9b957e50 [created] => 1421583958 [status] => 1 ) [Showcontent] => Array ( ) [Category] => Array ( [0] => Array ( [id] => 41 [name] => Các bản tin [slug] => cac-ban-tin [created] => 1422082215 [status] => 1 [type] => 1 [banner] => [order] => [parent_id] => 39 [lft] => 67 [rght] => 68 ) [1] => Array ( [id] => 13 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1419906922 [status] => 1 [type] => 3 [banner] => /upload/images/banner/gate/banner_training3_820x240_6.jpg [order] => 84 [parent_id] => 54 [lft] => 128 [rght] => 129 ) ) [Tag] => Array ( ) ) [1] => Array ( [Post] => Array ( [id] => 62 [prefix_id] => 0 [user_id] => 1 [title] => Các khóa tháng 5, 6 / 2014 [slug] => cac-khoa-thang-5-6-2014 [description] => [content] =>

   

   

  Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
  Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

   

  Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
  Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

  [thumbnail] => [featured_post] => 0 [show_index] => 0 [show_content] => 0 [created] => 1422374400 [view_count] => 1047 [order] => [date_start] => 1422374400 [date_end] => 2147443200 [status] => 1 [type_post] => 0 [type_course] => 1 ) [User] => Array ( [id] => 1 [group_id] => 1 [username] => admin [password] => 8b622ec8d14ffa55f0c0db6bcc19013a8a29a5d8 [created] => 1419503953 [status] => 1 ) [Showcontent] => Array ( ) [Category] => Array ( [0] => Array ( [id] => 50 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1422336398 [status] => 1 [type] => 1 [banner] => [order] => [parent_id] => 3 [lft] => 46 [rght] => 47 ) [1] => Array ( [id] => 13 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1419906922 [status] => 1 [type] => 3 [banner] => /upload/images/banner/gate/banner_training3_820x240_6.jpg [order] => 84 [parent_id] => 54 [lft] => 128 [rght] => 129 ) ) [Tag] => Array ( ) ) [2] => Array ( [Post] => Array ( [id] => 63 [prefix_id] => 0 [user_id] => 1 [title] => Các khóa ngắn hạn Tháng 5, 6 / 2014 [slug] => cac-khoa-ngan-han-thang-5-6-2014 [description] => [content] =>

  Trung tâm Xử lý dữ liệu  Kinh tế – xã hội và Dự báo (CPF) thông báo về khóa học ngắn hạn.

  Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
  Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

  • Giảng viên là các nhà nghiên cứu ứng dụng, giàu kinh nghiệm thực tế và truyền đạt dễ hiểu;
  • Chương trình học cập nhật, hiện đại, gắn liền với ứng dụng thực tế;
  • Sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến;
  • Giảng dạy trực quan, gắn với nhu cầu người học;
  • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành.

  Đối tượng:

  • Giảng viên, NCS, cán bộ nghiên cứu
  • Học viên chuẩn bị học Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài
  • Cán bộ phân tích đầu tư, rủi ro tại các ngân hàng
  • Cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng về phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội

  Khóa học tổ chức thành 4 module

  Học phí:

  • Mỗi Module: 2 triệu VND/module
  • Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triệu VND
  • Sinh viên: 1,5 triệu VND/module

  Đóng  Học phí: Từ ngày 6/5 Tại Văn phòng khoa Toán kinh tế, P403, Nhà 7, ĐHKTQD, gặp cô Nguyễn Phương Lan để ghi danh sách chính thức
  Hoặc tại buổi học đầu tiên tại phòng học (phòng học sẽ thông báo sau).

  Module 1: Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo – phần Cơ bản

  Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

  Bắt đầu từ 18/5.

  Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

  Buổi Nội dung
  1 Một số khái niệm cơ bản trong thống kê
  Ứng dụng của Kinh tế lượng
  Xây dựng mô hình hồi quy – các nguyên lý cơ bản
  Tình huống
  2 Mô hình hồi quy với số liệu chéo
  Ước lượng mô hình
  Diễn giải và sử dụng kết quả
  Thực hành trên Eviews / Stata
  3 + 4 Một số dạng của mô hình hồi quy
  Đánh giá và lựa chọn mô hình
  Các bước phân tích giải quyết vấn đề thực tiễn
  Thực hành trên Eviews
  5 Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
  Các kiểm định cần thiết
  Thực hành trên Eviews
  6 Thực hành với số liệu kinh tế cụ thể
  Thảo luận – trao đổi
  Tổng kết

   

  Module 2: Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu điều tra trong nghiên cứu

  Thời gian: Các buổi tối trong tuần (2 – 3 buổi/tuần) 18h30 – 21h00.

  Bắt đầu từ  18/5.

  Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Minh Thúy.

  Buổi Nội dung
  1 Giới thiệu Dữ liệu khảo sát mức sống dân cư 2010
  Mục đích, nội dung, mẫu và cấu trúc file dữ liệu
  Làm quen với Stata 11
  Sử dụng  Stata để tiếp cận cấu trúc dữ liệu
  2 Các chỉ số thống kê cơ bản trong phân tích định lượng
  Tính các chỉ số thống kê cơ bản bằng Stata
  Đọc và phân tích ý nghĩa kết quả tính toán
  3 Làm việc với do-file và log-file trong Stata
  Các lệnh xử lý và làm việc với nhiều file dữ liệu (nối, ghép các dữ liệu,…)
  Thực hành theo bài mẫu
  4 Ứng dụng của tương quan và hồi quy trong phân tích định lượng
  Chọn một chủ đề nghiên cứu từ dữ liệu  VHLSS
  Đặt yêu cầu nghiên cứu và xây dựng đề cương phân tích
  Thiết kế nội dung biểu mẫu kết quả dự kiến – sử dụng Excel
  5 Viết do-file tính toán kết quả theo nội dung đề cương phân tích
  Chiết xuất kết quả tính toán sang dạng Excel
  6 Hoàn thiện do-flie và kết quả tính toán
  Cách trình bày kết quả phân tích ở Excel và Words
  Một số mẹo sử dụng trong Stata

   

  Module 3: Dự báo kinh tế Vĩ mô sử dụng mô hình chuỗi thời gian

  Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

  Bắt đầu Sau khi kết thúc Module 1

  Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

  Buổi Nội dung
  1 Dự báo – một số nguyên lý dự báo chuỗi thời gian
  Các thành phần của chuỗi thời gian
  Một số khái niệm cơ bản trong chuỗi thời gian
  Một số phương pháp dự báo nhanh
  2 Mô hình ARIMA và dự báo
  Các bước dự báo
  Thực hành với Eviews
  3 + 4 Mô hình ARIMA với biến ngoại sinh
  Mô hình SARIMA
  Thực hành với Eviews
  5 Phân tích nhân quả – dự báo sử dụng mô hình VAR
  Mô hình  VAR dạng cấu trúc
  Thực hành với Eviews
  6 Dự báo sử dụng mô hình VECM – ECM với chuỗi không dừng
  Thực hành trên Eviews
  Thảo luận – Tổng kết

   

  Module 4: Phântích và Dự báo Vi mô với mô hình Số liệu mảng

  Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

  Bắt đầu Sau khi kết thúc Module 2

  Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

  Buổi Nội dung
  1 Mô hình phân tích số liệu mảng – lĩnh vực ứng dụng
  Mô hình tác động ngẫu nhiên
  Thực hành trên Stata
  2 Mô hình tác động cố định
  Thực hành trên Stata
  Lựa chọn giữa mô hình tác động cố định và tác động ngẫu nhiên
  Kiểm định mô hình
  Thực hành trên Stata
  3 Mô hình số liệu mảng dạng động
  Các kiểm định cần thiết
  Thực hành trên Stata
  4 + 5 Mô hình số liệu mảng với biến phụ thuộc là biến định tính
  Các kiểm định cần thiết
  Thực hành trên Stata

  (Buổi 5: Thực hành trên bộ số liệu khảo sát Doanh nghiệp)
  6 Một số mở rộng
  Hướng dẫn viết do-file trên Stata với ví dụ cụ thể
  Tổng kết

   

  Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
  Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

  Ngoài ra còn khóa học sử dụng phần mềm EVIEWS trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội.

  Sử dụng phần mềm EVIEWS trong Phântích và Dự báo kinh tế – xã hội

  Thời gian: 18h30 – 21h00, tuần 2  – 3 buổi

  Bắt đầu tuần từ 2/6

  Giảng viên: ThS. Bùi Dương Hải.

  Buổi Nội dung
  1 Phân loại số liệu và nhập số liệu
  Các thống kê mô tả và thống kê tương quan
  Phân tích mùa vụ và chuỗi thời gian
  Gộp và tách tần suất của biến
  2 Ước lượng mô hình và đọc kết quả
  Một số dạng hàm hồi quy thông thường
  Kiểm định đánh giá về mô hình
  3 Đặt biến nhị phân
  Mô hình với biến độc lập là biến giả
  Mô hình biến giả mùa vụ
  Trình bày kết quả hồi quy trong văn bản khoa học
  4 Mô hình Logit và phân tích
  Mô hình Probit và phân tích
  Mô hình Tobit
  5 Dự báo với mô hình có biến xu thế thời gian
  Dự báo với mô hình Holt-Winters
  Tính dừng và kiểm định tính dừng
  Các biến đổi đưa về chuỗi không dừng
  6 Chuỗi ARMA và dự báo
  Chuỗi ARIMA và dự báo
  Tích hợp và đồng tích hợp
  Tổng kết

   

  [thumbnail] => [featured_post] => 0 [show_index] => 0 [show_content] => 0 [created] => 1422374400 [view_count] => 1046 [order] => [date_start] => 1422374400 [date_end] => 2147443200 [status] => 1 [type_post] => 0 [type_course] => 1 ) [User] => Array ( [id] => 1 [group_id] => 1 [username] => admin [password] => 8b622ec8d14ffa55f0c0db6bcc19013a8a29a5d8 [created] => 1419503953 [status] => 1 ) [Showcontent] => Array ( ) [Category] => Array ( [0] => Array ( [id] => 50 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1422336398 [status] => 1 [type] => 1 [banner] => [order] => [parent_id] => 3 [lft] => 46 [rght] => 47 ) [1] => Array ( [id] => 13 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1419906922 [status] => 1 [type] => 3 [banner] => /upload/images/banner/gate/banner_training3_820x240_6.jpg [order] => 84 [parent_id] => 54 [lft] => 128 [rght] => 129 ) ) [Tag] => Array ( ) ) [3] => Array ( [Post] => Array ( [id] => 65 [prefix_id] => 0 [user_id] => 1 [title] => Khóa học ngắn hạn Thu Đông 2014 [slug] => khoa-hoc-ngan-han-thu-dong-2014 [description] => [content] =>

  Trung tâm X lý d liu  Kinh tế – xã hi và D báo (CPF) thông báo v khóa hc ngn hn Thu Đông 2014.

  Các khóa học bắt đầu từ 22/11/2014

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYỂN TẠI ĐÂY

  Để góp phần trang bị những kỹ năng chuyên sâu về phân tích định lượng trong Kinh tế – Tài chính, Trung tâm Xử lý dữ liệu Kinh tế – Xã hội và Dự báo thuộc Khoa Toán Kinh tế – Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tiến hành mở chuỗi các khóa học ngắn hạn về phân tích số liệu và dự báo kèm theo hướng dẫn các phần mềm chuyên dụng.

  Bên cạnh đó, Trung tâm cũng kết hợp với Khoa Ngoại ngữ kinh tế để tổ chức các khóa học bổ trợ thi SAT cho học sinh phổ thông

  Chuỗi các khóa học Thu Đông 2014 được chia làm 5 nhóm chính:

  • Nhóm Khóa hc v Kinh tế lượng ng dng

  Giảng viên: PGS. TS. Nguyễn Thị Minh

  Phần mềm: EVIEWS 8 – STATA 12/13

  Bao gồm 3 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

  -          Module E1: Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo với EVIEWS và STATA – Phần cơ bản.

  -          Module E2: Dự báo trong Kinh tế vĩ mô sử dụng mô hình chuỗi thời gian.

  -          Module E3: Phân tích và dự báo vi mô với mô hình số liệu mảng.

   

  • Nhóm Khóa học về Phân tích và xử lý số liệu với SPSS

  Giảng viên: TS. Nguyễn Mạnh Thế

  Phần mềm: SPSS 18/19/20/21/22

  Bao gồm 2 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

  -          Module SP1: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – Khóa cơ bản.

  -          Module SP2: Phân tích và xử lý số liệu với SPSS – Khóa nâng cao.

   

  • Nhóm Khóa học về Phân tích và xử lý số liệu với STATA

  Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Minh Thúy

  Phần mềm: STATA 12/13

  Bao gồm 2 Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

  -          Module ST1: Phân tích và xử lý số liệu với STATA – Khóa cơ bản.

  -          Module ST2: Phân tích và xử lý số liệu với STATA – Khóa nâng cao.

   

  • Nhóm Khóa học về Quản trị rủi ro

  Giảng viên: ThS. Bùi Thị Ngọc Thủy (Module R1)

  Phần mềm: Excel – VBA 2010/2013, Matlab 2012/2013, S.A.S 9, EVIEWS 8

  Bao gồm chuỗi các  Module (Nội dung chi tiêt xem tại: Nội dung )

  -          Module R1: Các mô hình về Rủi ro trong tài chính – Phần cơ bản

  -          Các Module tiếp theo sẽ cập nhật trong thời gian tới

   

  • Nhóm Khóa hc bổ trợ kỳ thi SAT cho học sinh phổ thông

  Giảng viên: TS. Nguyễn Thành Trung, TS. Phạm Thị Thanh Thùy, ThS. Ngụy Thùy Trang

  Phần mềm: EVIEWS 8 – STATA 12/13

  Bao gồm 3 Module tổ chức đồng thời. Học viên có thể đăng ký học riêng lẻ các Module quan tân.

  -          Module SAT1: Mathematics Course (nội dung)

  -          Module STA2: Critical Reading Course (nội dung)

  -          Module SAT3: Writing Course (nội dung)

   

  Hc phí

  * Đối với các khóa học về Kinh tế lượng, Thống kê và Quản trị rủi ro.

  • Mỗi Module: 2 triu VND/module 6 buổi 1.5 triệu VND/module 4 buổi

  Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triu VND

  • Sinh viên: 1.5 triu VND/module 6 buổi 1 triệu VND/module 4 buổi

               (Đối với sinh viên không áp dụng ưu đãi giảm học phí khi đăng kí trước 3 Module)

  Đối với các khóa học về SAT.

  • Học phí sẽ được thông báo chính trong 2 ngày tới.

   

  Đóng Hc phí:  Các học viên có thể nộp học phí thông qua các cách sau

   

  - Nộp trực tiếp vào buổi đầu tiên của khóa học cho chị Nguyễn Phương Lan là thư ký của Trung tâm.

   

  - Nộp trước tại VP Khoa Toán Kinh tế – P 403 nhà 7 – Đại học Kinh tế Quốc dân.

   

  - Nộp chuyển khoản qua tài khoản 1460 2050 31044 (Nguyễn Phương Lan – Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT – Chi nhánh Nam Hà Nội). Khi chuyển khoản, nếu có thể, xin ghi thông tin chuyển khoản là học phí lớp ngắn hạn. Sau khi chuyển khoản, xin vui lòng nhắn tin lại cho chị Nguyễn Phương Lan – Số điện thoại: 0912 319 386 để xác nhận đã chuyển tiền trong đó ghi rõ họ tên và lớp đã đăng ký học.

   

   

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYỂN TẠI ĐÂY

  Mọi thắc mắc xin gửi về địa chỉ Email: cpf.mfe.neu@gmail.com

  Tư vấn khóa học: 0936 659 788 (Thành)

  [thumbnail] => [featured_post] => 0 [show_index] => 0 [show_content] => 0 [created] => 1422374400 [view_count] => 989 [order] => [date_start] => 1422374400 [date_end] => 2147443200 [status] => 1 [type_post] => 0 [type_course] => 1 ) [User] => Array ( [id] => 1 [group_id] => 1 [username] => admin [password] => 8b622ec8d14ffa55f0c0db6bcc19013a8a29a5d8 [created] => 1419503953 [status] => 1 ) [Showcontent] => Array ( ) [Category] => Array ( [0] => Array ( [id] => 50 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1422336398 [status] => 1 [type] => 1 [banner] => [order] => [parent_id] => 3 [lft] => 46 [rght] => 47 ) [1] => Array ( [id] => 13 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1419906922 [status] => 1 [type] => 3 [banner] => /upload/images/banner/gate/banner_training3_820x240_6.jpg [order] => 84 [parent_id] => 54 [lft] => 128 [rght] => 129 ) ) [Tag] => Array ( ) ) [4] => Array ( [Post] => Array ( [id] => 64 [prefix_id] => 0 [user_id] => 1 [title] => Lịch học các khóa Tháng 5, 6 / 2014 [slug] => lich-hoc-cac-khoa-thang-5-6-2014 [description] => [content] =>

  Trung tâm Xử lý dữ liệu  Kinh tế – xã hội và Dự báo (CPF) thông báo về khóa học ngắn hạn.

  Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
  Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

  LỊCH HỌC VÀ PHÒNG HỌC

  Sáng: 8h30 – 11h00; Chiều: 14h00 – 16h30; Tối: 18h30 – 21h00

   

    Buổi 1 Buổi 2 Buổi 3 Buổi 4 Buổi 5 Buổi 6  
  Module 1:
  KTL cơ bản
  Sáng CN  18/5
  P4.5 N10
  Chiều CN  18/5
  P4.5 N10
   
  Sáng CN  25/5
  D207
  Chiều CN  25/5
  D207
  Sáng CN  01/6
  D207
  Chiều CN  01/6
  D207
   
  Module 2:
  Xử lý dữ liệu STATA
  Tối Thứ 2
  19/5
  D2-205
  Tối Thứ 4
  21/5
  D2-205
   
  Tối Thứ 6
  23/5
  D2-205
   
  Tối Thứ 2
  26/5
  D2-205
   
  Tối Thứ 4
  28/5
  D2-205
   
  Tối Thứ 6
  30/5
  D2-205
   
  Module 3:
  KTL: Chuỗi thời gian
  Sáng CN
  15/6
  Chiều CN
  15/6 
  Sáng CN
  22/6 
  Chiều CN
  22/6 
  Sáng CN
  29/6 
  Chiều CN
  29/6 
   
  Module 4:
  KTL: Số liệu mảng
               
  Module 5:
  KTL: Eviews
  Tối Thứ 4
  4/6
  D2-205
  Tối Thứ 6
  6/6
  D2-205
   
  Tối Thứ 2
  9/6
  D2-205
   
  Tối Thứ 4
  11/6
  D2-205
   
  Tối Thứ 6
  13/6
  D2-205
   
  Tối Thứ 2
  16/6
  D2-205
   

   

  ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

  • Giảng viên là các nhà nghiên cứu ứng dụng, giàu kinh nghiệm thực tế và truyền đạt dễ hiểu;
  • Chương trình học cập nhật, hiện đại, gắn liền với ứng dụng thực tế;
  • Sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến;
  • Giảng dạy trực quan, gắn với nhu cầu người học;
  • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành.

  Đối tượng:

  • Giảng viên, NCS, cán bộ nghiên cứu
  • Học viên chuẩn bị học Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài
  • Cán bộ phân tích đầu tư, rủi ro tại các ngân hàng
  • Cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng về phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội

  Khóa học tổ chức thành 4 module

  Học phí:

  • Mỗi Module: 2 triệu VND/module
  • Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triệu VND
  • Sinh viên: 1,5 triệu VND/module

  Đóng  Học phí: Từ ngày 6/5 Tại Văn phòng khoa Toán kinh tế, P403, Nhà 7, ĐHKTQD, gặp cô Nguyễn Phương Lan để ghi danh sách chính thức
  Hoặc tại buổi học đầu tiên tại phòng học (phòng học sẽ thông báo sau).

  [thumbnail] => [featured_post] => 0 [show_index] => 0 [show_content] => 0 [created] => 1422374400 [view_count] => 924 [order] => [date_start] => 1422374400 [date_end] => 2147443200 [status] => 1 [type_post] => 0 [type_course] => 1 ) [User] => Array ( [id] => 1 [group_id] => 1 [username] => admin [password] => 8b622ec8d14ffa55f0c0db6bcc19013a8a29a5d8 [created] => 1419503953 [status] => 1 ) [Showcontent] => Array ( ) [Category] => Array ( [0] => Array ( [id] => 50 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1422336398 [status] => 1 [type] => 1 [banner] => [order] => [parent_id] => 3 [lft] => 46 [rght] => 47 ) [1] => Array ( [id] => 13 [name] => Đào tạo ngắn hạn [slug] => dao-tao-ngan-han [created] => 1419906922 [status] => 1 [type] => 3 [banner] => /upload/images/banner/gate/banner_training3_820x240_6.jpg [order] => 84 [parent_id] => 54 [lft] => 128 [rght] => 129 ) ) [Tag] => Array ( ) ) )
 • Kết thúc lớp đào tạo ngắn hạn Module 3
 • Các khóa tháng 5, 6 / 2014
 • Các khóa ngắn hạn Tháng 5, 6 / 2014
 • Khóa học ngắn hạn Thu Đông 2014
 • Lịch học các khóa Tháng 5, 6 / 2014