GIỚI THIỆU CHUNG

Khoa Toán kinh tế được thành lập năm 1968, trên cơ sở của Tổ Toán kinh tế thành lập năm 1962. Từ 12 thành viên ban đầu của Tổ Toán kinh tế, khoa hiện nay có 50 Giảng viên cán bộ.
Trong hơn 50 năm phát triển, Khoa đã đào tạo hơn 2000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ. Khoa đã liên kết với nhiều đối tác, mở hai chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh.

Xem thêm

Tổ chức CỦA KHOA

  • Bộ môn Toán kinh tế (1962)
  • Bộ môn Toán cơ bản (1976)
  • Bộ môn Toán tài chính (2002)
  • Trung tâm Xử lý Dữ liệu Kinh tế – xã hội và Dự báo (2000)
  • Ban Quản lý các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh (2018)
Xem thêm

LÃNH ĐẠO CÁC THỜI KỲ

GS.TS.NGND. Nguyễn Tấn Lập 1968 – 1975
PGS.TS. Hoàng Văn Khoan 1976 – 1988
GS.TS.NGƯT. Trần Văn Túc 1988 – 1998
GS.TS.NGƯT. Nguyễn Quang Dong 1998 – 2008
PGS.TS.NGƯT. Ngô Văn Thứ 2008 – 2013
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh 2013 – 2019
TS. Nguyễn Mạnh Thế 2019 –
Xem thêm

GIẢNG VIÊN – CÁN BỘ

Từ khi thành lập, khoa Toán kinh tế đã có gần 170 Giảng viên, cán bộ. 

Trong số những người đã từng là Giảng viên đã có 6 Giáo sư, 1 Nhà giáo Nhân dân, 5 Nhà giáo ưu tú.

Xem thêm

SINH VIÊN – HỌC VIÊN

Khoa đã đào tạo gần 3000 Cử nhân, hàng chục Thạc sỹ và Tiến sỹ, Trong số các cựu sinh viên có hai thế hệ Hiệu trưởng của ĐH Kinh tế Quốc dân, nhiều giáo sư, tiến sỹ, cán bộ

Xem thêm