K42 – Toán kinh tế

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 42  (2000 – 2004)

TT Họ tên – Năm sinh – Giới tính – Quê quán
Nơi công tác – Điện thoại (CQ) NR
Vũ Mạnh Cường – 1982 – Nam – Nam Định
Nguyễn Văn Duy – 1981 – Nam – Hưng Yên
Võ Trí Dũng – 1982 – Nam – Hải Phòng
Bùi Đăng Đức – 1981 – Nam – Nam Định
Lê Anh Đức – 1982 – Nam – Hưng Yên
Vương Minh Giang – 1982 – Nam – Hà Nội
Bùi Lâm Hà – 1981 – Nam – Hà Nội
Nguyễn Thị Thu Hằng – 1981 – Nữ – Hà Nam
Phạm Thị Như Hoa – 1982 – Nữ – Thái Nguyên
Trần Thanh Hoa – 1982 – Nữ – Thái Nguyên
Trần Thị Việt Hoa – 1982 – Nữ – Yên Bái
Nguyễn Vinh Huy – 1981 – Nam – Hà Nội
Nguyễn Thị Huyền – 1982 – Nữ – Nam Định
Phan Thị Hương – 1982 – Nữ – Thanh Hóa
Nguyễn Thị Hồng Loan – 1981 – Nữ – Thanh Hóa
Ngô Văn Mạnh – 1981 – Nam – Bắc Ninh
Vũ Thị Ngà – 1981 – Nữ – Thái Bình
Lưu Hồng Nhạn – 1982 – Nữ – Nghệ An
Lê Thị Phượng – 1982 – Nữ – Vĩnh Phúc
Vi Văn Pin – 1980 – Nam – Lạng Sơn
Nguyễn Hồng Sơn – 1980 – Nam – Bắc Ninh
Nguyễn Thị Thảo – 1982 – Nữ – Hà Tây
Phạm Đức Thắng – 1980 – Nam – Hà Tây
Phạm Ngọc Thế – 1981 – Nam – Hưng Yên
Đặng Trần Tuấn – 1982 – Nam – Phú Thọ