Lễ trao bằng Tốt nghiệp khóa 39 tại Văn Miếu (năm 2001)