Nguyễn Cao Văn | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Cao Văn

Nguyễn Cao Văn
  • Nguyễn Cao Văn
  • 1950
  • Tiến sĩ
  • Phó Giáo sư
  • Toán kinh tế