Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • Nguyễn Thị Ngọc Ánh
  • 1986
  • Tiến sỹ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế
  • fr.anne.nguyen@gmail.com