Phạm Ngọc Đức | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Phạm Ngọc Đức

Phạm Ngọc Đức
  • Phạm Ngọc Đức
  • 1979
  • Tiến sĩ
  • Giảng viên
  • Toán kinh tế