Chuyên ngành | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img

  Thông tin tuyển sinh Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế

  THÔNG TIN CHI TIẾT (Nhấn vào các liên kết)

  - Ngành Toán ứng dụng trong Kinh tế

  - Chuyên ngành Toán kinh tế

  - Chuyên ngành Toán tài chính

  - Các môn học Chuyên ngành

 • Quy định về Chuyên đề thực tập bậc Đại học
  (Bắt đầu từ khóa 53, 2014)