Học tập nghiên cứu | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • no img
  • [TTC] Thực tập K49 - đợt 1
  • Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 47
    Năm 2009
  • Kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2007-2008