ISFA khóa 3 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 • no img
 • no img

  ISFA khóa 3 - Kết thúc giai đoạn 1

  Danh sách lớp ISFA khóa 3 tiếp tục học tại Pháp

   

  TT Họ tên
  Email
  Du học  
  1 Vũ Tuấn Anh
  vutuananh91@gmail.com
  Pháp  
  2 Hà Thị Phương Anh
  anh.mfc.neu@gmail.com
  Pháp  
  3 Hà Thúc Đạt
  dat_hathuc@yahoo.com
  Pháp  
  4 Nguyễn Đăng Điệp
  nguyendangdiep91@gmail.com
  Pháp  
  5 Hoàng Anh Giang
  hoanggiangtkt@gmail.com
  Pháp  
  6 Đỗ Ngọc Hà
  hado0601@gmail.com
  Pháp  
  7 Ngô Đức Hoàng Lân
  goldunicorn1991@yahoo.com
  Pháp  
  8 Nguyễn Minh Phương
  nguyenminhphuong2212@yahoo.com
  Pháp  
  9 Đỗ Xuân Quang
  quangdx91@gmail.com
  Pháp  
  10 Nguyễn Anh Tâm
  anhtamct@gmail.com
  Pháp  
  11 Khổng Đức Thọ
  thokd15@gmail.com
  Pháp  
  12 Nguyễn Quang Trung
  quangtrungno4@gmail.com
  Pháp  
  13 Nguyễn Duy Tùng
  duytung.uct@gmail.com
  Anh  
 • ISFA khóa 3 - Thông báo tuyển sinh
 • ISFA khóa 3 - Ôn thi tuyển sinh