Sách | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
  • no img
  • no img
  • Sách Toán cao cấp (2010)
  • Sách Bộ môn Toán kinh tế biên soạn (2008)
  • Tài liệu tham khảo Toán cao cấp