Văn bản quan trọng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 no-image

  Văn bản quan trọng

   

  BẬC ĐẠI HỌC

  Quy chế - Quy định

  - Bộ Quy chế đào tạo tín chỉ của trường ĐH Kinh tế quốc dân

  - Quy định về Chuyên đề thực tập của khoa Toán kinh tế

  Hướng dẫn giảng dạy - học tập

  - Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  - Bảng số và công thức cơ bản học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  - Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng

  - Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews

   

  BẬC SAU ĐẠI HỌC

  Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu

  Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ: Tại đây

  Quy chế và Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ : Tại đây

   

      

   

 • Sinh viên K58 cần biết
 • Hướng dẫn giảng dạy-học tập học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán (2016)
  Có đề thi mẫu (cập nhật 31.10.16)
 • Học phần Phân tích thống kê Nhiều chiều
  Dữ liệu và đính chính Giáo trình
 • Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng 1 (2015-2017)
  Thống nhất sau Họp Bộ môn Toán kinh tế ngày 18 / 9 / 2015
 • Lịch trình dự kiến các học phần Chuyên ngành Toán kinh tế