Văn bản quan trọng | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image
 no-image

  Văn bản quan trọng

   

  BẬC ĐẠI HỌC

  Quy chế - Quy định

  - Bộ Quy chế đào tạo tín chỉ của trường ĐH Kinh tế quốc dân

  - Quy định về Chuyên đề thực tập của khoa Toán kinh tế

  Hướng dẫn giảng dạy - học tập

  - Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  - Bảng số và công thức cơ bản học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

  - Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng

  - Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews

   

  BẬC SAU ĐẠI HỌC

  Hướng dẫn giảng dạy học tập học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu

  Quy trình và mẫu giấy tờ của đào tạo trình độ thạc sĩ: Tại đây

  Quy chế và Quy định về Đào tạo trình độ tiến sĩ : Tại đây

   

      

   

 • Quy trình bảo vệ Luận văn Thạc sĩ
  Trích từ Bộ quy định của Trường ĐH Kinh tế quốc dân
 • Bộ Quy định đào tạo Tín chỉ - ĐHKTQD
  Áp dụng từ khóa 54
 • Quy định về Chuyên đề thực tập bậc Đại học (từ 2014)
  (Bắt đầu từ khóa 53, 2014)
 • Hướng dẫn giảng học phần Kinh tế lượng và phân tích dữ liệu (Cao học)
  (Từ năm 2014)
 • Yêu cầu cho kiểm tra thực hành Kinh tế lượng - Đại học