Bảo vệ Luận án Tiến sỹ: Phạm Ngọc Hưng (30.5.2018) | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Bảo vệ Luận án Tiến sỹ: Phạm Ngọc Hưng (30.5.2018)


 

Vào lúc 17h30 ngày Thứ Tư 30.5.2018, Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hưng đã bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ kinh tế.

 

Đề tài:

 

Hội đồng khoa học:

Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Quang Dong

Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, PGS.TS. Tống Đình Quỳ, PGS.TS. Nguyễn Việt Cường, PGS.TS. Nguyễn Quang Hà, TS. Nguyễn Hải Vân, TS. Nguyễn Đức Thành.

Người hướng dẫn: PGS.TS

 

Một số hình ảnh