Các thế hệ Phó trưởng khoa | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Các thế hệ Phó trưởng khoa

Từ khi thành lập đến nay

CÁC THẾ HỆ PHÓ TRƯỞNG KHOA TOÁN KINH TẾ

  Giai đoạn 2013 - nay
NGUYỄN MẠNH THẾ ,TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
TheNM_2014
  Giai đoạn 2004 - 2008
NGUYỄN THỊ QUỲNH LAN, TS.
GV Bộ môn Toán cơ bản
LanNTQ3
  Giai đoạn 2001 - 2002
NGUYỄN KHẮC MINH, GS. TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
MinhNK_2010
  Giai đoạn 1999 - 2000
HÀN VIẾT THUẬN, PGS. TS.
GV Bộ môn Tin học kinh tế
ThuanHV_2011
  Giai đoạn 1995 - 1999
NGUYỄN THẾ HỆ, PGS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
HeNT1
  Giai đoạn 1983 - 1989
TRẦN VĂN TÚC, GS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
TucTV_2013
  Giai đoạn 1983 - 1985
VĂN ĐỨC CỰ
GV Bộ môn Dự bị đại học
  Giai đoạn 1979 - 1994
NGUYỄN ĐỨC VỴ, TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
  Giai đoạn 1978 - 1979
HOÀNG VĂN KHOAN, PGS.TS.
GV Bộ môn Toán kinh tế
  Giai đoạn 1976 - 1978
LÊ THANH HẢI
GV Bộ môn Xử lý thông tin
 
  Giai đoạn 1972 - 1976
NGUYỄN MẬU ĐƯỜNG
GV Bộ môn Dự bị đại học