Cao học 27 + Cao học chuyên ngành | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Cao học 27 + Cao học chuyên ngành


KINH TẾ LƯỢNG ỨNG DỤNG

Sáng (4 tiết): 7:55 - 11:40 ;  Chiều (4 tiết): 13:00 - 16:45; Tối (3 tiết): 18:15 - 21:00 

Tín chỉ Lớp  Buổi   Giảng viên
2 CH27B Tối T3,5 6.11 - 6.12.2018, thêm 3.12 D2-202 C.Phương
2 CH27J S+C Chủ Nhật 28.10 - 18.11.2018 A2-810 T.Hưng
2 CH27K S+C Thứ Bảy 29.12.18 - 19.1.19 A2-911  

2 tín chỉ tương đương 30 tiết giảng + 15 tiết tự học (GV hướng dẫn)

GV hướng dẫn làm bài tập lớn. Gửi slide bài giảng qua cán bộ quản lý lớp trước buổi học đầu tiên

GV gửi danh sách điểm bài luận trước khi thi 1 tuần

 

CHUYÊN NGÀNH - K26 ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG

Thứ Bảy: học tại Phòng họp khoa Toán kinh tế, P1109, Nhà A1

Chủ Nhật học tại: A2-202

Tín chỉ Môn Tiết
Giảng
Tiết
HD
Buổi Thời gian Thi GV
3 Toán kinh tế nâng cao 45 20 T7 (S,C) 20.10 - 24.11.2018  19.1.2019  
3 Kinh tế lượng nâng cao 45 20 CN (S,C) 21.10 - 25.11.2018 19.1.2019  
2 Lựa chọn chuyên môn 1 30 15 T7 (S,C) 1.12 - 22.12.2018 20.1.2019  
2 Lựa chọn chuyên môn 2 30 15 CN (S,C) 2.12 - 23.12.2018 20.1.2019