Chuyên đề thực tập - K56 - đợt 2 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Chuyên đề thực tập - K56 - đợt 2

Thời hạn nộp bài: 1/6/2018

Thông báo của nhà trường: 

 

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

 

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

 

Thời gian thực tập và làm chuyên đề: 15/1 đến 27/5/2018

Thời gian nộp bài cuối: 1/6. Các thầy cô lưu ý thời điểm này phải có bài của sinh viên

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: Thông tin nội bộ.

TOÁN KINH TẾ

STT HỌ TÊN MÃ SINH VIÊN SĐT GVHD
1 Nguyễn Thị Hải Yến 11146255 1669351800 T.Thành
2 Trần Thị Tố Uyên 11144947 965326606 T.Thành
3 Nguyễn T. Ngọc Hà 11141058 965614767 C.Trang
4 Trần Thị Linh 11145287 1687213395 C.Trang
5 Nông Thanh Cầm 11145210 1644197557 C.Phương
6 Nguyễn Hữu Tùng 11144853 965937396 T.Thế
7 Lê Quỳnh Mai 11142740 976695410 C.Vân
8 Đỗ Thu Hiền 11141429 1634994789 T.Hưng
9 Mai Thị Nhất 11143248 1653818022 C.Minh
10 Đào Thị Như 11143279 949877380 C.Minh
11 Nguyễn Hoàng      

TOÁN TÀI CHÍNH

STT HỌ TÊN MÃ SINH VIÊN SĐT GVHD
1 Đào Trung Hải   01643868486 T.Dong
2 Nguyễn Công Minh     T.Dong
3 Mai Thị Lâm Anh     T.Thứ
4 Hoàng Thu Hà     C.Thủy
5 Trần Thị Thanh Hương     T.Mạnh
6 Nguyễn Chiến Thắng     C.Liên
7 Nguyễn Thị Thu Hằng     C.Thắm
8 Trần Hồng Quân     C.Thủy
9 Hoàng Minh Tây     C.Trang