Chuyên đề thực tập - K56 - đợt 2 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Chuyên đề thực tập - K56 - đợt 2


Thông báo của nhà trường: 

 

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

 

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

 

Thời gian thực tập: 

Thời gian nộp bài cuối: 

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: 

TOÁN KINH TẾ

STT HỌ TÊN MÃ SINH VIÊN SĐT GVHD
1 Nguyễn Thị Hải Yến 11146255 1669351800 T.Thành
2 Trần Thị Tố Uyên 11144947 965326606 T.Thành
3 Nguyễn T. Ngọc Hà 11141058 965614767 C.Trang
4 Trần Thị Linh 11145287 1687213395 C.Trang
5 Nông Thanh Cầm 11145210 1644197557 C.Phương
6 Nguyễn Hữu Tùng 11144853 965937396 T.Thế
7 Lê Quỳnh Mai 11142740 976695410 C.Vân
8 Đỗ Thu Hiền 11141429 1634994789 T.Hưng
9 Mai Thị Nhất 11143248 1653818022 C.Minh
10 Đào Thị Như 11143279 949877380 C.Minh
11 Nguyễn Hoàng