Chuyên đề thực tập: T1 - T5/2019 | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Chuyên đề thực tập: T1 - T5/2019


Thông báo của nhà trường: TẠI ĐÂY.

 

Các quy định của khoa : TẠI ĐÂY.

 

Sử dụng Turnitin: TẠI ĐÂY

http://khaothi-dbclgd.neu.edu.vn/ViewThongBao.aspx?ID=217

 

Các thầy cô thực hiện theo các bước:

4. Kiểm tra mức độ sao chép

Sinh viên thực tập thực hiên:

 

Thời gian thực tập và làm chuyên đề:  7/1/19    đến 26/5/19

Thời gian nộp bài cuối: 27/5/2019. Các thầy cô lưu ý thời điểm này phải có bài của sinh viên

Thời gian chấm bài và gửi phòng QLĐT: Thông tin nội bộ.

 

BÀI NỘP:

- 2 bản in bản chính Chuyên đề, trong đó có 01 trang xác nhận đã kiểm tra Turnitin

- Tập hợp các bản mềm vào đĩa CD gửi Thanh tra và lưu khoa

 

 

TOÁN KINH TẾ

 

Các vấn đề kỹ thuật Turnitin: Các thầy cô liên hệ cô Nguyễn Thị Thùy Trang

 

TT Họ và tên Mã SV GVHD
1 Lý Thị Bích Ngọc 11153186 Hoàng Bích Phương
2 Vũ Thị Mai 11152878 Hoàng Bích Phương
3 Nguyễn Thị Ngọc Anh 11150265 Vũ Thị Bích Ngọc
4 Nguyễn Mậu Tiến  11154391 Bùi Dương Hải
5 Nguyễn Quốc Việt 11144964 Vũ Thị Bích Ngọc
6 Cao thu trang 11154445 Vũ Thị Bích Ngọc
7 Đào Văn Huấn 11151803 Vũ Thị Bích Ngọc
8 Vũ Thị Hồng Hạnh 11151445 Bùi Dương Hải
9 Vũ Thị Thu Hà 11151268 Bùi Dương Hải
10 Đặng Thị Phương Trang 11154453 Bùi Dương Hải
11 Hoàng Minh Hiển 11151544 Nguyễn Mạnh Thế
12 Bùi thị ngọc Hà 11151150 Nguyễn Mạnh Thế
13 Nguyễn Quang Hưng 11151867 Phạm Ngọc Hưng
14 Nguyễn Thị Hòa 11151677 Phạm Ngọc Hưng
15 Phạm Quốc Cường 11150705 Vũ Duy Thành
16 Mai Hà Trang 11154515 Vũ Duy Thành
17 Nguyễn Thanh Linh 11152533 Vũ Duy Thành

 

TOÁN TÀI CHÍNH

TT

Họ và Tên

Mã SV

GVHD

1

Đỗ Đức Anh

11150071

Phạm Thị Hồng Thắm

2

Nguyễn Dương Phương Anh

11150178

Nguyễn Thị Thu Trang

3

Trần Thị Hiền Anh

11150386

Phạm Thị Hồng Thắm

4

Trần Thị Tuyết Chinh

11150652

Hoàng Đức Mạnh

5

Cao Thị Chung

11150656

Nguyễn Quang Dong

6

Nguyễn Thị Ngân Hà

11151209

Hoàng Đức Mạnh

7

Bùi Thị Thu Hằng

11151307

Nguyễn Quang Dong

8

Nguyễn Thị Hoài

11151695

Hoàng Đức Mạnh

9

Chu Thanh Hoàn

11151714

Nguyễn Quang Dong

10

Phạm Quang Hùng

11151852

Trần Chung Thủy 

11

Đặng Quang Huy

11152013

Trần Chung Thủy

12

Phạm Thị Thu Huyên

11152057

Nguyễn Thị Thu Trang

13

Vũ Thị Nga

11153099

Nguyễn Thị Thu Trang 

14

Nguyễn Hồng Nhi

11153325

Nguyễn Thị Liên

15

Đỗ Thị Hồng Nhung

11153350

Nguyễn Thị Liên

16

Nguyễn Dương Hồng Nhung

11153366

Trần Chung Thủy

17

Nguyễn Hồng Nhung

11153367

Nguyễn Quang Dong

18

Trần Đức Hoàng Ninh

11153416

Phạm Thị Hồng Thắm 

19

Phạm Thị Phương

11153562

Phạm Thị Nga

20

Phạm Thị Thu Phương

11153566

Ngô Văn Thứ

21

Trần Hồng Quân

11143656

Phạm Thị Nga

22

Nguyễn Văn Sỹ

11153851

Nguyễn Thị Liên

23

Vũ Công Thông

11154159

Đào Bùi Kiên Trung

24

Phạm Thị Hà Thu

11154184

Phạm Thị Nga

25

Trần Thị Minh Thu

11154193

Ngô Văn Thứ

26

Nguyễn Thành Trung

11154720

Đào Bùi Kiên Trung 

27

Vũ Đức Tuân

11154776

Ngô Văn Thứ