Danh sách các lớp Đại học | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Danh sách các lớp Đại học

Từ 1968

DANH SÁCH CÁC LỚP SINH VIÊN

Chuyên ngành Từ năm - đến năm Khóa tương ứng
Toán kinh tế 1968 - nay K10 
Xử lý TT Kinh tế 1972 - 1978 K14 - K20
Tin học kinh tế 1991 - 1999 K33 - K41
Toán tài chính 2002 - nay K44
Actuary - ISFA 2007 - nay K1
Actuary - NEU 2018 - nay K60

Chuyên ngành Xử lý thông tin kinh tế, gọi tắt Máy tính, sau đổi tên là Tin học kinh tế cho đến khi tách khoa Tin học kinh tế (2000)

 

Khóa
KTQD

Nhập
học

Toán
kinh tế
(TKT)
Toán
tài chính
(TTC)
(Tin học KT - XLTTKT) Actuary
ISFA
Actuary
NEU
Data Science in Econ & Bus
61 2019            
60 2018 TKT 60 TTC 60     Actuary 60  
59 2017 TKT 59 TTC 59   ISFA 6    
58 2016 TKT 58 TTC 58        
57 2015 TKT 57 TTC 57   ISFA 5    
56 2014 TKT 56 TTC 56        
55 2013 TKT 55 TTC 55   ISFA 4    
54 2012 TKT 54 TTC 54        
53 2011 TKT 53 TTC 53   ISFA 3    
52 2010 TKT 52 TTC 52A
TTC 52B
       
51 2009 TKT 51 TTC 51   ISFA 2    
50 2008 TKT 50 TTC 50        
49 2007 TKT 49 TTC 49   ISFA 1    
48 2006 TKT 48 TTC 48        
47 2005 TKT 47 TTC 47        
46 2004 TKT 46 TTC 46        
45 2003   TTC 45        
44 2002   TTC 44        
43 2001 TKT 43          
42 2000 TKT 42          
41 1999 TKT 41   THKT 41      
40 1998 TKT 40   THKT 40      
39 1997 TKT 39
(KTL 39)
  THKT 39A
THKT 39B
     
38 1996 TKT 38
(KTL 38)
  THKT 38      
37 1995 TKT 37
(KTL 37)
  THKT 37      
36 1994 TKT 36
(KTL 36)
  THKT 36      
35 1993 TKT 35
(KTL 35)
  THKT 35      
34 1992 TKT 34
(KTL 34)
  THKT 34      
33 1991 TKT 33   THKT 33      
32 1990 TKT 32          
31 1989 TKT 31          
30 1988 TKT 30          
29 1987 TKT 29          
28 1986 TKT 28          
27 1985 TKT 27          
26 1984 TKT 26          
25 1983            
24 1982 TKT 24          
23 1981 TKT 23          
22 1980 TKT 22          
21 1979 TKT 21          
20 1978 TKT 20   MT 20      
19 1977 TKT 19   MT 19      
18 1976 TKT 18   MT 18      
17 1975 TKT 17   MT 17      
16 1974 TKT 16   MT 16      
15 1973 TKT 15   MT 15      
14 1972     MT 14      
13 1971 TKT 13          
12 1970 TKT 12          
11 1969 TKT 11          
10 1968 TKT 10