Đoàn Trọng Tuyến - Bộ môn Toán cơ bản | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Đoàn Trọng Tuyến - Bộ môn Toán cơ bản


Họ tên                   ĐOÀN TRỌNG TUYẾN
Năm sinh             1982
Học vị                    Thạc sỹ
Chức danh           Giảng viên
Liên lạc                 doantrongtuyen@gmail.com
   

 

 
 
 
 
 
Quá trình đào tạo:
  • 2000 - 2004: Cử nhân Toán - Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội
  • 2004 - 2006: Thạc sỹ Toán - Khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội

Quá trình công tác:

  • 2004 - nay: Giảng viên Bộ môn Toán cơ bản, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân

Môn học giảng dạy:

  • Toán cao cấp 1, 2, bậc Đại học