Giảng viên tách thành khoa Tin học kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Giảng viên tách thành khoa Tin học kinh tế

Từ năm 2000

Năm 2002, Bộ môn Tin học kinh tế tách và thành lập khoa Tin học kinh tế, các giảng viên đã từng là giảng viên khoa Toán kinh tế:

  Đặng Quế Vinh
Cựu sinh viên Máy tính K14
VinhDQ_2010
  Hàn Viết Thuận
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2002 - 2008
 ThuanHV_2011
  Trần Công Uẩn  UanTC_2011
  Bùi Thế Ngũ  
  Nguyễn Văn Năm  NamNV_2013
  Trần Thị Song Minh
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2008 - 2013
MinhTTS_2013
  Hồ Thị Bích Hà HaHTB_2011
  Đặng Minh Ất
(1955 - 2017)
  Trương Văn Tú  TuTV_2013
  Trần Thị Thu Hà HaTTT_2013
  Nguyễn Văn Xê  XeNV_2013
  Trần Quang Yên
  Đoàn Quốc Tuấn  TuanDQ_2013
  Nguyễn Văn Thư  ThuNV_2013
  Nguyễn Thị Bạch Tuyết
  Phùng Tiến Hải
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2013 - 
 Haipt_2013
  Nguyễn Lan Hương HuongLT_2013