Giảng viên tách thành khoa Tin học kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Giảng viên tách thành khoa Tin học kinh tế

Từ năm 2000

Năm 2002, Bộ môn Tin học kinh tế tách và thành lập khoa Tin học kinh tế, các giảng viên đã từng là giảng viên khoa Toán kinh tế:

  Đặng Quế Vinh, TS
(1950 - )
Cựu sinh viên Máy tính K14
VinhDQ_2010
  Hàn Viết Thuận, PGS.TS
(
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2002 - 2008
 ThuanHV_2011
  Trần Công Uẩn, ThS  UanTC_2011
  Bùi Thế Ngũ
Kỹ sư
 
  Lê Văn Năm, PGS.TS  NamNV_2013
  Trần Thị Song Minh, PGS.TS
Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2008 - 2013
MinhTTS_2013
  Hồ Thị Bích Hà, TS. HaHTB_2011
  Đặng Minh Ất
PGS.TS
(1955 - 2017)
  Trương Văn Tú, TS  TuTV_2013
  Trần Thị Thu Hà, TS HaTTT_2013
  Nguyễn Văn Xê  XeNV_2013
  Trần Quang Yên, TS
Nguyên Bí thư Đoàn
  Đoàn Quốc Tuấn  
  Nguyễn Văn Thư, ThS. GVC.  ThuNV_2013
  Nguyễn Thị Bạch Tuyết, TS
  Phùng Tiến Hải, ThS
Quyền Trưởng khoa Tin học kinh tế
Giai đoạn 2013 - 
 Haipt_2013
  Nguyễn Lan Hương, CN HuongLT_2013