Hình ảnh Hội khoa 48 năm (2) - Giảng viên và Văn nghệ sinh viên | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

Hình ảnh Hội khoa 48 năm (2) - Giảng viên và Văn nghệ sinh viên


DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY

Tập thể Giảng viên - Cán bộ khoa Toán kinh tế

 

Bộ môn Toán kinh tế

 

Bộ môn Toán cơ bản

 

Bộ môn Toán tài chính

 

Dàn đồng ca 

 

Văn nghệ sinh viên

Múa "hoa thơm bướm lượn"

Song ca

Đồng ca của ISFA khóa 5

Đơn ca Phí Hồng Văn - TTC 51

Hợp ca

 

DOWNLOAD ẢNH GỐC TẠI ĐÂY