K2 - Actuary ISFA | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K2 - Actuary ISFA

(2009 - 2011)

Lớp liên kết đào tạo ISFA khóa 2

Danh sách học viên

TT Họ tên Email Ghi chú
1 Lê Tuấn Anh tuananhle2403@gmail.com  
2 Nguyễn Quốc Bình binhnguyen.19.11@gmail.com  
3 Triệu Thị Diệp trieudiep87@gmail.com  
4 Nguyễn Trung Dũng trungdung159@gmail.com  
5 Vũ Bình Gia vbgeebk51@gmail.com  
6 Nguyễn Ánh Hồng ng_anh_hong_0789@yahoo.com  
7 Đỗ Thị Thu Hương thuhuong.hn.vn@gmail.com  
8 Trần Thị Lý ly.neu.89@gmail.com  
9 Nguyễn Điệp Minh nguyendiepminh277@gmail.com  
10 Nguyễn Tiến Thành dinhcaomoi_1988@yahoo.com  
11 Đào Phương Thảo la.fille.pt@gmail.com  
12 Nguyễn Quang Thắng thangnguyen204@gmail.com  
13 Đỗ Nam Tùng donamtung@gmail.com  
14 Nguyễn Minh Tùng minhtungkhtn2005@gmail.com