K26 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K26 - Toán kinh tế

(1984 - 1988)

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 26 (1984 - 1988)

TT
Họ tên - Năm sinh - Giới tính - Quê quánNơi công tác - Điện thoại (CQ) NR
  Nguyễn Đình Chuyến - 1967 - Nam - Quốc Tuấn, An Hải, Hải Phòng
  Nguyễn Quốc Duy - 1967 - Nam - TX Hưng Yên, Hải HưngPhòng Kế hoạch
  Lê Minh Hồng - 1967 - Điện Biên Phủ, Ba Đình, Hà NộiTổng cục Thống kê-Viện tính toán
  Dương Khắc Hào - 1967 - Nam - Vĩnh Linh, Vĩnh Lộc, Thanh HóaPhòng Tổ chức, UBND huyện Vĩnh Lộc - Thanh Hóa
  Đậu Duy Lam - 1967 - Nam - Xuân Hải, Nghi Xuân, Nghệ TĩnhHallit - Phát thanh truyền hình
  Nguyễn Văn Làn - 1967 - Nam - Tiên Động, Tứ Lộc, Hải Hưng
  Nguyễn Đăng Miền - 1967 - Nam - Thái Yên, Đức Thọ, Nghệ Tĩnh
  Nguyễn Trọng Ngọc - 1966, Nam - Khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh HóaTT tính toán Ngân hàng Nhà nước - 13 Nguyễn Chí Thanh - Hà Nội
  Trần Văn Tại - 1967 - Nam - Yên Lư, Yên Dũng, Hà BắcNM phân đạm Hà Bắc