K4 - Actuary ISFA | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K4 - Actuary ISFA

(2013 - 2015)

Danh sách

 

TT Họ tên Liên lạc
1 Trương Tài Anh
1992
0904 940 211
Truongtaianh211@gmail.com
2 Ngô Thị Thúy Hằng
1992
0163 830 0492
NHang.ht@gmail.com
3 Nguyễn Thị Mai Hương
1993
0166 589 6577
Huongnguyen.vp.neu@gmail.com
4 Đỗ Ngọc Linh
1992
0169 641 1528
Dongoclinh.ttc@gmail.com
5 Nguyễn Thị Nga
1992
0982 957 083
Ngattcb52@gmail.com
6 Phùng Thị Thương Phương
1991
0165 629 8066
Thuongphuongneu@gmail.com
7 Trần Hoàng Sơn
1991
0166 380 5951
Sontran.hus@gmail.com
8 Trần Thị Thanh Tần
1992
0945 855 565
Terexatran1311@gmail.com

./.