K40 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K40 - Toán kinh tế

(1998 - 2002)

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 40 (1998 - 2002)

TT Họ tên - Năm sinh - Giới tính - Quê quánNơi công tác - Điện thoại (CQ) NR
  Phan  Ích Chiến – 1980 – Nam – Hà Tây
  Vũ Hữu Chiến – 1979 – Nam – C5 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà nội
  Nguyễn Tiến Bình – 1979 – Nam – Bắc Ninh
  Chu Ngọc Điệp – 1980 – Nam – Hà Nam
  Vương Thừa Đại – 1980 – Nam - Nghệ An
  Nguyễn Tiến Đạt – 1980 – Nam – Hà Tây
  Nguyễn Hưng Giang – 1979 – Nam – Hà Tây
  Nguyễn Thị Thu Hà - 1980 – Nữ - Thái Bình
  Nguyễn Đình Hải – 1980 – Nam – Nghệ An
  Đinh Thị Thúy Hằng – 1979 – Nữ - Vĩnh Phú
  Nguyễn Văn Hùng – 1980 – Nam – Hải Dương
  Nguyễn Sỹ Hải – 1978 – Nam – Thanh Hóa
  Phí Thị Thu Hiền – 1980 – Nữ - Thái Bình
  Nguyễn Quang Huy – 1980 – Nam – Hải Dương
  Nguyễn Văn Khương – 1980 – Nam – Bắc Ninh
  Nguyễn Cảnh Khánh – 1979 – Nam – Nghệ An
  Nguyễn Đức Khoa – 1978 – Nam – Thanh Trì, Hà Nội
  Vũ Duy Kiên – 1979 – Nam – Hà Nam
  Đoàn Văn Lợi – 1980 – Nam – Bắc Giang
  Khổng Minh Long – 1977 – Nam – Hà nội
  Nguyễn Văn Luyện – 1979 – Nam Bắc Giang
  Đặng Hữu Minh – 1979 – Nam – Hà Tây
  Nguyễn Đức Minh – 1980 – Nam - Đông Anh, Hà Nội
  Phan Việt Nam – 1980 – Chương Mỹ, Hà Tây
  Nguyễn Văn Ngọc – 1980 – Nam – Bắc Giang
  Đào Văn Nghĩa – 1980 – Nam – Hưng Yên
  Nguyễn Đức Nghĩa – 1979 – Nam – Thanh Hóa
  Hoàng Bích Phương – 1980 – Nữ - Hà Nội
  Phạm Quang Phong – 1980 – Nam – Hà Tây
  Nguyễn Viết Quang – 1979 – Nam – Nghệ An
  Phạm Văn Quyền – 1979 – Nam – Hải Dương
  Võ Trọng Tân – 1980 – Nam – Nghệ An
  Bùi Việt Thái – 1980 – Nam – Thái Bình
  Phạm Quang Thanh – 1980 – Nam – Hải Phòng
  Trần Đức Thanh – 1980 – Nam – Hải Dương
  Nguyễn Đình Thi – 1979 – Nam – Nghệ An
  Đặng Hoàng Thiệp – 1980 – Nam – Hải Dương
  Đỗ Phương Thuận – 1979 – Nữ - Phú Thọ
  Trương Văn Thuyết – 1979 – Nam – Thanh Hóa
  Nghiêm Khắc Tiến – 1979 – Nam – Hưng Yên
  Nguyễn Hùng Tiến – 1980 – Nam – Gia Lâm, Hà Nội
  Nguyễn Thọ Trường – 1978 – Nam – Quảng Bình
  Đào Thúy Trang – 1980 – Nữ - Gia Lâm, Hà Nội
  Nguyễn Đình Tuấn – 1980 – Nam – Nghệ An
  Phan Anh Tuấn – 1980 – Nam – Gia Lai
  Nguyễn Thị Uyên – 1979 – Nữ - Vĩnh Tuy, Hà Nội
  Nguyễn Đình Vũ – 1979 – Nam - Hải Dương
  Tô Thị Vinh – 1980 – Nữ - Nghệ An
  Lý Anh Xuân – 1979 – Nam – Thanh Hóa