K42 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K42 - Toán kinh tế

(2000 - 2004)

Danh sách sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế khóa 42  (2000 - 2004)

TT Họ tên - Năm sinh - Giới tính - Quê quán
Nơi công tác - Điện thoại (CQ) NR
  Vũ Mạnh Cường – 1982 – Nam – Nam Định
  Nguyễn Văn Duy – 1981 – Nam – Hưng Yên
  Võ Trí Dũng – 1982 – Nam – Hải Phòng
  Bùi Đăng Đức – 1981 – Nam – Nam Định
  Lê Anh Đức – 1982 – Nam – Hưng Yên
  Vương Minh Giang – 1982 – Nam – Hà Nội
  Bùi Lâm Hà - 1981 – Nam – Hà Nội
  Nguyễn Thị Thu Hằng – 1981 – Nữ - Hà Nam
  Phạm Thị Như Hoa – 1982 – Nữ - Thái Nguyên
  Trần Thanh Hoa – 1982 – Nữ - Thái Nguyên
  Trần Thị Việt Hoa – 1982 – Nữ - Yên Bái
  Nguyễn Vinh Huy – 1981 – Nam – Hà Nội
  Nguyễn Thị Huyền – 1982 – Nữ - Nam Định
  Phan Thị Hương – 1982 – Nữ - Thanh Hóa
  Nguyễn Thị Hồng Loan – 1981 – Nữ - Thanh Hóa
  Ngô Văn Mạnh – 1981 – Nam – Bắc Ninh
  Vũ Thị Ngà - 1981 – Nữ - Thái Bình
  Lưu Hồng Nhạn – 1982 – Nữ - Nghệ An
  Lê Thị Phượng – 1982 – Nữ - Vĩnh Phúc
  Vi Văn Pin – 1980 – Nam - Lạng Sơn
  Nguyễn Hồng Sơn – 1980 – Nam – Bắc Ninh
  Nguyễn Thị Thảo – 1982 – Nữ - Hà Tây
  Phạm Đức Thắng – 1980 – Nam – Hà Tây
  Phạm Ngọc Thế – 1981 – Nam – Hưng Yên
  Đặng Trần Tuấn – 1982 – Nam – Phú Thọ