K47 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K47 - Toán kinh tế

(2005 - 2009)

Danh sách sinh viên lớp Toán kinh tế khóa 47 (2005 - 2009)

TT Họ tên - năm sinh - quê quán Liên lạc Ghi chú
  Đỗ Thị Ngọc Bích  22/9/1987
Văn Lãng - Lạng Sơn
   
  Phan Thị Dung 13/10/1987
Văn Giang - Hưng Yên
   
  Nguyễn Lê Duy  26/3/1987
Văn Lâm - Hưng Yên
   
  Nguyễn Thành Đạt  22/4/1987
Hải An - Hải Phòng
   
  Lê Thị Hương Giang  25/2/1987
Văn Giang - Hưng Yên