K47 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K47 - Toán kinh tế

(2005 - 2009)

Danh sách sinh viên lớp Toán kinh tế khóa 47 (2005 - 2009)

TT Ho ten Ghi chu
1 Nguyễn Thị An  
2 Trương Việt Anh  
3 Nguyễn Thị Kiên Châm  
4 Hoàng Thị Kim Dung  
5 Đỗ Trung Dũng  
6 Phạm Duy Dũng  
7 Nguyễn Thị Hồng Gấm  
8 Đàm Thị Thuý Hằng  
9 Nguyễn Thị Thanh Hoa  
10 Trần Quốc Hoàng  
11 Trần Thị Huệ  
12 Ngô Thị Thu Huyền  
13 Nguyễn Thị Huyền  
14 Đỗ Thị Thu Hương  
15 Nguyễn Thị Hương  
16 Ngô Thị Hường  
17 Nguyễn Quang Lộc  
18 Nguyễn Thị Mai  
19 Thái Thị Tuyết Mai  
20 Lê Thị Minh Nghĩa  
21 Trần Thị Thuý Ngọc  
22 Nguyễn Thị Minh Nguyệt  
23 Trần Công Phú  
24 Phạm Thị Rơn  
25 Lưu Vũ Tâm  
26 Nguyễn Thị Thu Thuỷ  
27 Phạm Ngọc Thuỷ  
28 Đặng Thị Huyền Trang  
29 Nguyễn Thu Trang  
30 Trịnh Thị Huyền Trang  
31 Hoàng Anh Tuấn  
32 Lương ánh Tuyết  
33 Trần Ngọc Tuyết  
34 Nguyễn Thị Tươi  
35 Đinh Thị Vân  
36 Trần  Quang Huy   
37 Trương Việt Thắng  
38 Nguyễn Thị Bích Hà  
39 Nguyễn Hữu Tân  

 

 

TT Họ tên - năm sinh - quê quán Liên lạc Ghi chú
  Đỗ Thị Ngọc Bích  22/9/1987
Văn Lãng - Lạng Sơn
   
  Phan Thị Dung 13/10/1987
Văn Giang - Hưng Yên
   
  Nguyễn Lê Duy  26/3/1987
Văn Lâm - Hưng Yên
   
  Nguyễn Thành Đạt  22/4/1987
Hải An - Hải Phòng
   
  Lê Thị Hương Giang  25/2/1987
Văn Giang - Hưng Yên