K48 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K48 - Toán kinh tế

(2006 - 2010)

Danh sách Chuyên ngành Toán kinh tế khóa 48 (2006 - 2010)

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ480550 Dư Thị Kiều  Đông  
2 CQ480551 Nguyễn Bá  Đông  
3 CQ48538 Bùi Thị   Điệp  
4 CQ480584 Nguyễn Thế  Đức  
5 CQ480175 Nguyễn Ngọc Bình  
6 CQ480211 Lê Thị Bích Châu  
7 CQ480488 Vũ Thành Dương  
8 CQ480433 Nguyễn Bá Dũng  
9 CQ480362 Vũ Thị Kim Dung  
10 CQ481062  Đàm Thị H ồng  
11 CQ480842 Lê Thị   Hằng  
12 CQ481354 Lương Thị Thiên Hương  
13 CQ480644  Đặng Thanh Hà  
14 CQ480680  Đỗ Thị Thanh Hà  
15 CQ480642 Phạm Thanh Hà  
16 CQ480653 Phạm Thị Thu  Hà  
17 CQ480707 Triệu Thu Hà  
18 CQ481370 Chu Thị Thu Hường  
19 CQ480932  Đỗ Thị Thu  Hiền  
20 CQ481263 Trần Thế Hưng  
21 CQ481007 Vũ Quang  Hoàn  
22 CQ483631 Trần Văn  Hoàng  
23 CQ481170 Nguyễn Thanh Huyền  
24 CQ481175 Vũ Thị  Huyền  
25 CQ481449 Nguyễn Thị Lan  
26 CQ481631 Nguyễn Thùy Linh  
27 CQ481812 Phạm Trọng Minh  
28 CQ481897 Chu Văn  Nam  
29 CQ481876 Nguyễn Tú Nam  
30 CQ481966 Nguyễn Trang Ngân  
31 CQ481946  Đồng Vĩnh  Nga  
32 CQ481941 Nguyễn Hằng Nga  
33 CQ481991 Nguyễn Minh Ngọc  
34 CQ482203  Đặng Thị  Phương  
35 CQ482200  Đinh Thị Thu Phương  
36 CQ482239 Phạm Thị   Phương  
37 CQ483771 Tăng Thị Thu Phương  
38 CQ482430 Vũ Đình Sơn  
39 CQ482914 Vũ Thị  Thương  
40 CQ482552  Đỗ Thế  Thành  
41 CQ483813 Cao Tiến Thành  
42 CQ482629 Vũ Thị Thu Thảo  
43 CQ482650 Trương Quyết Thắng  
44 CQ482641 Trần Thị Hồng Thập  
45 CQ482793 Nguyễn Phương Thúy  
46 CQ482752 Lê Hoài  Thu  
47 CQ482762 Nguyễn Mai Thu  
48 CQ482749 Trần Thị   Thu  
49 CQ483037  Đỗ Quỳnh Trang  
50 CQ483035 Nguyễn Thị  Trang  
51 CQ483054 Nguyễn Thị Huyền Trang  
52 CQ483143 Nguyễn Đình Trung  
53 CQ483158  Đặng Văn Tuân  
54 CQ483337 Nguyễn Thị Vân  
55 CQ483371 Phạm Văn Việt  
56 CQ483443 Nguyễn Thị Yến  
57 CQ483464 Vũ Thị Yến