K49 - Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K49 - Toán tài chính

(2007 - 2011)

K49 (2007 - 2011) Toán tài chính

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ490518 Nguyễn Hải  Đăng  
2 CQ490517 Lê Xuân  Đạt  
3 CQ490007 Nguyễn Thị Thùy An  
4 CQ490010  Đinh Đức  Anh  
5 CQ490021 Dương Tuấn Anh  
6 CQ490098 Nguyễn Lan  Anh  
7 CQ490082 Trần Thị Kim Anh  
8 CQ490198 Lê Hải Châu  
9 CQ490223 Nguyễn Thành Chiến  
10 CQ490249 Dương Hoài Chung  
11 CQ490265 Nguyễn Thị Kim Cúc  
12 CQ490417 Nguyễn Trọng Dũng  
13 CQ499003 Phạm Văn Dũng  
14 CQ490340 Kiều Thị Thanh Dung  
15 CQ490392 Trịnh Văn Duy  
16 CQ491326 Bùi Thị  Hương  
17 CQ491341 Ng.Thị Thanh Hương  
18 CQ490776  Đinh Thị  Hạnh  
19 CQ490797 Nguyễn Phúc Hậu  
20 CQ490903 Nguyễn Hoàng Hiệp  
21 CQ490877 Nguyễn Trung Hiếu  
22 CQ491033 Mai Văn  Hoàng  
23 CQ491107 Ninh Thị Huệ  
24 CQ491388 Nguyễn Tuấn  Khanh  
25 CQ491454 Chu Thị  Lan  
26 CQ491591  Đoàn Thị Linh  
27 CQ493516 Nguyễn Phúc Lĩnh  
28 CQ491763  Đ ỗ Thị  Mát  
29 CQ491757 Lưu Thị Phương Mai  
30 CQ491903 Vũ Thị Thu Nga  
31 CQ493599  Đào Thị  Phong  
32 CQ492250 Ngô Trọng Quân  
33 CQ492253 Nguyễn Đức Quân  
34 CQ492327 Nguyễn Thị Sáu  
35 CQ494018 Trần Thị Hoài Thu  
36 CQ492753 Nguyễn Thị Minh Thư  
37 CQ492579 Nguyễn Thị Thìn  
38 CQ492417 Ng.Thị Ngọc Thanh  
39 CQ492421 Nguyễn Thị Thanh  
40 CQ493657 Phạm Thị Hoài Thanh  
41 CQ492765 Vũ Văn  Thưởng  
42 CQ492717 Bùi Thị Thanh Thủy  
43 CQ492598 Bùi Thị  Thoa  
44 CQ492604 Lương Thị Thoa  
45 CQ493084 Nguyễn Văn Tùng  
46 CQ492791 Nguyễn Văn Tiến  
47 CQ492806 Nguyễn Hữu Toàn  
48 CQ492884 Nguyễn Mai Trang  
49 CQ492889 Phạm Thị Huyền Trang  
50 CQ493735 Trịnh Thị Huyền Trang  
51 CQ493281  Đào Thùy  Trinh  
52 CQ492957  Đào Bùi Kiên Trung  
53 CQ492953 Nguyễn Văn Trung  
54 CQ493031 Bùi Minh Tuệ