K53 -Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K53 -Toán kinh tế

(2011-2015)

K53 (2011-2015) Toán kinh tế

TT Mã sv Họ tên Ghi chú
1 CQ530019 Chu Văn An  
2 CQ530189 Dương Thị Quỳnh Anh  
3 CQ530100 Lê Mai Anh  
4 CQ534672 Nguyễn Khắc Anh  
5 CQ530498 Hồ Bá Cường  
6 CQ530795 Đinh Mạnh Đạt  
7 CQ530528 Nguyễn Thao Diễn  
8 CQ530735 Lý Thị Dư  
9 CQ530885 Nguyễn Minh Đức  
10 CQ530561 Trần Đăng Dung  
11 CQ530718 Nguyễn Thị Mỹ Duyên  
12 CQ530719 Lý Thị Dương  
13 CQ531004 Nguyễn Sỹ Hà  
14 CQ530992 Võ Thị Minh Hà  
15 CQ531102 Phạm Sĩ Hải  
16 CQ531109 Trần Thanh Hải  
17 CQ531181 Đào Thị Hằng  
18 CQ531168 Lê Minh Hằng  
19 CQ531173 Phan Thị Thái Hằng  
20 CQ531253 Trịnh Thị Thanh Hiền  
21 CQ531316 Hoàng Ngọc Hiệp  
22 CQ531460 Chu Huy Hoàng  
23 CQ531453 Lê Đình Hoàng  
24 CQ531570 Chu Thị Huệ  
25 CQ531842 Tống Thị Hương  
26 CQ531644 Lương Quang Huy  
27 CQ531937 Phạm Đình Khánh  
28 CQ531980 Bùi Trung Kiên  
29 CQ532450 Nguyễn Thị Mai  
30 CQ532452 Nguyễn Thị Mai  
31 CQ532615 Đỗ Thị Thanh Nga  
32 CQ532636 Nguyễn Việt Nga  
33 CQ532655 Hoàng Thị Ngân  
34 CQ532667 Nguyễn Thị Nghi  
35 CQ532881 Phạm Thị Nhung  
36 CQ532917 Lê Thị Kim Oanh  
37 CQ532965 Bùi Bá Phú  
38 CQ532976 Nguyễn Hoàng Phúc  
39 CQ533018 Nguyễn Thị Lan Phương  
40 CQ533232 Nguyễn Như Quỳnh  
41 CQ533304 Lê Thanh Sơn  
42 CQ533326 Đào Thị Hồng Tá  
43 CQ533614 Nguyễn Văn Thắng  
44 CQ533419 Nguyễn Thắng Thanh  
45 CQ533559 Nguyễn Thu Thảo  
46 CQ533871 Lê Thị Thương  
47 CQ533873 Nguyễn Thị Thương  
48 CQ533884 Phạm Thị Thương Thương  
49 CQ533813 Nguyễn Diệu Thuý  
50 CQ533776 Phan Thị Thanh Thuỷ  
51 CQ533932 Nguyễn Đình Tín  
52 CQ533975 Bùi Thị Trà  
53 CQ533969 Hoàng Hương Trà  
54 CQ534086 Lê Thị Trang  
55 CQ534220 Nguyễn Thành Trung  
56 CQ534300 Nguyễn Anh Tuấn  
57 CQ534480 Trần Thanh Vân  
58 CQ534545 Đặng Tuấn Vũ  
59 CQ534568 Nguyễn Thị Chiều Xuân  
60 CQ534618 Phan Hoàng Yến