K54 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K54 - Toán kinh tế

(2012 - 2016)

Danh sách lớp Toán kinh tế - K54

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11120032 Vũ Văn An  
2 11120574 Nguyễn Việt Cường  
3 11120622 Đặng Thị Kim Dung  
4 11120690 Nguyễn Tiến Dũng  
5 11120692 Phan Tiễn Dũng  
6 11120722 Bùi Minh Duy  
7 11121073 Đoàn Thu Hà  
8 11121174 Nguyễn Thị Hải  
9 11121395 Lê Thị Hiệp  
10 11121466 Phạm Thị Hoa  
11 11121547 Nguyễn Hoàng  
12 11121666 Trần Nhật Huy  
13 11121683 Nguyễn Văn Huy  
14 11121811 Vũ Văn  Hưng  
15 11121864 Nguyễn Thị Hương  
16 11121914 Nguyễn Thị Hường  
17 11121962 Trần Hồ Khánh  
18 11121965 Dương Ngọc Khánh  
19 11122011 Phạm Trung Kiên  
20 11122110 Nguyễn Ánh Linh  
21 11122171 Nguyễn Thị Khánh Linh  
22 11122976 Nguyễn Thế Ninh  
23 11123252 Cấn Xuân Quang  
24 11123259  Đinh Hữu Hải Quân  
25 11123341 Nguyễn Minh Sang  
26 11124141 Hoàng Thị Trang  
27 11124147 Nghiêm Thị Trang  
28 11124322 Lê Minh Trường  
29 11124429 Phạm Bá Tùng  
30 11124448 Nguyễn Sơn  Tùng  
31 11124450 Phạm Sơn Tùng  
32 11124460 Nguyễn Thanh Tùng  
33 11124522 Nguyễn Thị Tú Uyên  
34 11124730 Nguyễn Thị Kim Quế