K54 - Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K54 - Toán tài chính

(2012 - 2016)

Danh sách lớp Toán tài chính - K54

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11120349 Lê Việt Anh  
2 11120422 Nguyễn Thanh Bình  
3 11120472 Phạm Thị Lương Chi  
4 11120510 Nguyễn Trọng  Chúc  
5 11120519 Tạ Văn Chương  
6 11120523 Nguyễn Mạnh Công  
7 11120630 Trần Phương Mai Dung  
8 11120676 Nguyễn Hoàng Dũng  
9 11120683 Trần Quốc Dũng  
10 11120826 Nguyễn Đăng Đạt  
11 11120854 Trần Tuấn Đạt  
12 11120928 Nguyễn Tiến Đức  
13 11120988 Lê Thị Giang  
14 11121050 Phạm Thanh Hà  
15 11121097 Nguyễn Thu Hà  
16 11121097 Lê Thị Thu  Hà  
17 11121227 Nguyễn Thị  Hạnh  
18 11121240 Vũ Thị Hảo  
19 11121297 Nguyễn Thị Thu Hằng  
20 11121433 Quyền Văn Hiếu  
21 11121855 Nguyễn Thị Hương  
22 11121891 Trần Thị Thu Hương  
23 11121911 Lâm Thị Hường  
24 11121938 Hoàng Xuân Hưởng  
25 11121949 Phạm Huyền Khanh  
26 11121964 Lê Nam Khánh  
27 11122049 Vũ Thị Lan  
28 11122345 Phạm Thị  Loan  
29 11122389 Lê Thị Lụa  
30 11122569 Mai Văn Minh  
31 11122872 Tăng Thị Nguyệt  
32 11122922 Cao Thị Hồng Nhung  
33 11122979 Nguyễn Thị Hà Nội  
34 11123015 Trần Thị   Oanh  
35 11123072 Bùi Bích Phương  
36 11123090 Đinh Thị Hoài Phương  
37 11123153 Bùi Thị Phương  
38 11123163 Nguyễn Thị Phương  
39 11123170 Trần Thị Phương  
40 11123178 Lê Thu Phương  
41 11123245 Đinh Trọng Quang  
42 11123307 Ngô Hoàng Quỳnh  
43 11123571 Cao Thị Phương Thảo  
44 11123605  Đoàn Thị Thảo  
45 11123682 Nguyễn Văn Thắng  
46 11123940 Lương Mạnh Thường  
47 11124065 Phan Thị Huyền Trang  
48 11124102 Phan Thị Minh Trang  
49 11124160 Phạm Thị  Trang  
50 11124186  Đoàn Thị Thu Trang  
51 11124189 Lê Thị Thu  Trang  
52 11124212  Đào Thùy Trang  
53 11124226 Vũ Thị Thùy Trang  
54 11124484 Phùng Minh Tuyến  
55 11124487 Kiều Văn  Tuyến  
56 11124508  Đinh Thị Ngọc Uyên  
57 11124566 Tưởng Thị Vân  
58 11124601 Nguyễn Anh Vũ  
59 11124775 Phạm Minh Chiến  
60 11124799 Dương Thị Bích Ngọc  

 

Bài liên quan