K55 - Toán kinh tế | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K55 - Toán kinh tế

(2013 - 2017)

Danh sách lớp Toán kinh tế - K55

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11130046 Lê Đức Anh  
2 11130251 Nguyễn Thế Anh  
3 11130382 Mai Yến Anh  
4 11130421 Bùi Thái Anh  
5 11130524 Trần Yến Chi  
6 11134717 Giáp Mạnh Cường  
7 11130421 Bùi Thái Bảo  
8 11130679 Nguyễn Ngọc Diệp  
9 11130723 Nguyễn Tiến Dũng  
10 11130894 Phạm Anh Đức  
11 11131241  Đoàn Thu Hằng  
12 11131371 Nguyễn Đức Hiếu  
13 11131445 Lê Thị Hoa  
14 11131458 Nguyễn Thị Hải Hòa  
15 11131510 Nguyễn Huy Hoàng  
16 11131566 Phaạm Thị Hồng  
17 11131801 Phaạm Thị Xuân Huyền  
18 11131914 Đàm Thị Lý Hường  
19 11132435 Phaạm Hoài Ly  
20 11134695 Nguyễn Thị Thùy Linh  
21 11132557 Lê Thị Hà Minh  
22 11132566 Nguyễn Anh  Minh  
23 11132572 Nguyễn Thị Bình Minh  
24 11132674 Phạm Hoài Nam  
25 11132766 Phaạm Thị Hồng Ngân  
26 11132811 Trần Đức Nghĩa  
27 11132891 Phùng Minh Ngọc  
28 11132989  Đào Thị  Nhu   
29 11133049 Nguyễn Thị Như  
30 11133314 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh  
31 11133366 Tống Thúy Quỳnh  
32 11133494 Nguyễn Thị  Thanh  
33 11133603 Chu Thị Thảo  
34 11133745 Lê Thị Hoài Thu  
35 11133803 Đặng Thị Thanh Thủy  
36 11133814 Nguyễn Thị Thủy  
37 11134357 Phùng Anh Tùng  
38 11134365 Vũ Hải Tùng  
39 11134373 Lê Huy Tùng  
40 11134908 Tống Hải Vy