K55 - Toán tài chính | Khoa toán kinh tế - MFE

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

KHOA TOÁN KINH TẾ

no-image

K55 - Toán tài chính

(2013 - 2017)

Danh sách lớp Toán tài chính - K55

TT Mã SV Họ tên Ghi chú
1 11130058 Nguyễn Thị Hà Anh  
2 11130100 Tô Thị Kim Anh  
3 11130165 Nguyễn Thị Ngọc Anh  
4 11130168 Nguyễn Thị Ngọc Anh  
5 11130257 Lê Thị Anh  
6 11130389 Nguyễn Ngọc Ánh  
7 11130393 Nguyễn Ngọc Ánh  
8 11130394 Lê Thị Ngọc Ánh  
9 11130467 Ma Linh Châu  
10 11130793 Lưu Doãn Dương  
11 11130994 Nguyễn Thị Hải Hà  
12 11131217  Đào Thị Thanh Hằng  
13 11131319 Nguyễn Thị  Hiền  
14 11131345  Đinh Văn Hiển  
15 11131403 Phaạm Trung Hiếu  
16 11131431 Vũ Thị Phương Hoa  
17 11131454 Vũ Thị Hoa  
18 11131500 Nguyễn Bá Hoàng  
19 11131603 Trần Thị Huệ  
20 11131709 Giang Thanh Huyền  
21 11131794 Trần Thị Thu Huyền  
22 11132116 Nguyễn Thị Diệu Linh\  
23 11132244 Nguyễn Nhật Linh  
24 11132264 Nguyễn Trần Phương Linh  
25 11132430 Hà Đăng  Lưu  
26 11132791 Nguyễn Thị  Ngân  
27 11133012 Trần Thị Hồng Nhung  
28 11133353 Phaạm Thị Quỳnh  
29 11133557 Bùi Thị Phương Thảo\  
30 11133626 Tống Thị Thảo  
31 11133731 Vũ Thị  Thơm  
32 11133926 Hoàng Mạnh Tiến  
33 11134077 Tường Thị Quỳnh Trang  
34 11134116 Ngô Thu Trang  
35 11134236 Trần Ngọc Trung  
36 11134506 Phaạm Thị Thanh Vân  
37 11134590 Trịnh Thị Vui